Helsenorge

Høy profilering av klinikken i norske medier

Klinikk for laboratoriemedisin har de siste månedene hatt høy profilering i norske medier.– Det er viktig at vi synliggjør overfor fagfolk og allmennheten hva vi faktisk driver med da vi spiller en sentral rolle i det norske helsevesenet og samfunnet for øvrig, sier Klinikkleder Andreas Matussek.

P1057850.jpg

Fikk besøk av Helseminsiteren: Bent Høie klippet snoren og åpnet ny enhet for PCR-koronadiagnostikk på Rikshospitalet tidligere i mai. Fra venstre: Avdelingsleder for mikrobiologi Fredrik Müller, Prosjektleder Hanne Akselsen, Klinikkleder Andreas Matussek, Helseminister Bent Høie og Administrerende direktør i HSØ Cathrine Lofthus. Foto: Lars Petter Devik.

Til tross for at majoriteten av profileringen har vært i forbindelse med COVID-19 sier kommunikasjonsansvarlig i klinikken Sandra Dale at dette også er en flott mulighet til å fronte andre aktiviteter som pågår i virksomheten. – Vi har mange spennende og varierte fagfelt som er av stor interesse for fagfolk, men også for allmennheten. Det er vår oppgave å formidle hva vi driver med og forklare nytteverdien som vårt arbeid kan ha for pasientene.

Økt fokus på forskningsaktiviteter og markedsføring av klinikken
Klinikken som har en av de største forskningsaktivitetene ved Oslo universitetssykehus har også ambisjon om å profilere mer av pågående forskningsaktiviteter. – Vi har fått til et godt samarbeid med forskningsmiljøene våre og vil fremover fronte spennende forskningsprosjekter via nyhetsbrevet vårt, på intra- og internettsidene våre, på bloggplattformen Ekspertsykehuset og i eksterne medier, sier Dale.

Klinikkleder er klar på at kommunikasjonsarbeidet vil være avgjørende for å lykkes i arbeidet med å markedsføre klinikken. – Vi har et stort potensial til å posisjonere oss ytterligere i markedet da vi som Norges største laboratoriemedisinske fagmiljø har ledende spesialistkompetanse innenfor flere fagfelt.

Se vår nettsiden under "nyheter fra klinikken" for oversikt over de siste nyhetssakene vi har uttalt oss i: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin