HELSENORGE

Ikke forberedt på langvarig IKT-stopp

Bioingeniøren melder at risikoen for angrep mot IKT-systemer i helsesektoren øker. Laboratoriene og andre kritiske funksjoner er sårbare. Sykehusene er ikke forberedt.

Dataangrep.jpg

Foto: Shutterstock.

Sykehuslaboratoriene er avgjørende for at pasientene skal få den hjelpen de trenger. Samtidig er laboratoriene avhengige av datasystemer. Av de mange IKT-systemene et moderne sykehus baserer driften sin på, vurderer norske sykehus selv at labdatasystemene er blant de mest kritiske.

Det har vært et økende antall digitale angrep mot IKT-systemer i helsesektoren verden over. Hvor mye bør en sykehuslab være i stand til å gjøre uten IKT? Det er et spørsmål som flere burde stille, ifølge Helsetilsynet.

Spesialrådgiver for IKT ved Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS), Kirstin Dahle, uttaler seg om problematikken.

Les hele saken på bioingeniørens nettside.