Helsenorge

KLM gratulerer bioingeniørene med dagen!

15. april markeres den internasjonale bioingeniørdagen. Aldri før har bioingeniørenes rolle og betydning i helsetjenesten vært så åpenbar som nå.

Foto:OUS

Klinikkleder, Andreas Matussek, takker bioingeniørene for innsatsen i diagnostikken og stendig utvikling av denne for pasientenes beste. ​ –Takk til alle bioingeniører ved KLM som gjør en fantastisk innsats ikke minst i disse Corona tider der laboratoriet spiller enn avgjørende rolle for diagnostikken og strategien fremover for at håndtere pandemien.
 
Også helsefaglig rådgiver ved KLM, Hanne Akselsen, gratulerer bioingeniørene med dagen. –Jeg vil takke alle bioingeniører for et enormt pågangsmot, innsats og dugnadsånd som vises både i diverse prosjektarbeid knyttet til Corona, og ved å bidra med arbeidskraft på tvers av avdelingene i klinikken. Jeg er ekstra stolt over å være bioingeniør i disse dager!

Få et lite innblikk i noen av bioingeniørenes oppgaver her.

Les mer om NITOs gratulasjon her.