HELSENORGE

Kunsten å kommunisere

– God kommunikasjon er avgjørende for å oppnå målene våre - uavhengig om det er i dialog med våre pasienter, pårørende, ansatte, rekvirenter, samarbeidspartnere eller politikere. Heldigvis er dette faktisk mulig å bli bedre på ved hjelp av litt trening, sier Sandra Dale, kommunikasjonsansvarlig og administrativ rådgiver i Klinikk for laboratoriemedisin.

dale2.jpg

Fokus på kommunikasjon: - Det er gledelig at vi har en klinikkleder som forstår verdien av dette fagfeltet og viktigheten av god kommunikasjon for å oppnå målene vi har satt oss, sier Sandra Dale, kommunikasjonsansvarlig og administrativ rådgiver i Klinikk for laboratoriemedisin. Foto: Lars Petter Devik.

32-åringen fra Stavanger har alltid vært glad i kommunikasjon – og aller helst eksplisitt kommunikasjon. Med penn og notatblokken alltid lett tilgjengelig, er hun ikke redd for å stille spørsmål, også de vanskelige spørsmålene.

– Jeg er nok ganske uredd i dialog med mennesker. Om det skyldes den spanske kulturen eller bare min personlighet det vet jeg ikke, men jeg syns ikke man skal være redd for dem som stiller spørsmål. Å stille spørsmål når noe er uklart er viktig, og selv oppfordrer jeg mine kollegaer til å gjøre det i møte med meg. Alle har godt av å bli utfordret for å kvalitetssikre at vi har resonnert godt rundt prosessene våre. Det vokser vi på, sier hun.

Springbrett inn i OUS
Da hun startet i Kreftklinikken ved OUS i 2017 visste hun ikke at hun omtrent ett år senere skulle takke ja til stillingen som administrativ rådgiver for klinikkleder i Klinikk for laboratoriemedisin, og senere også få ansvaret for klinikkens kommunikasjonsarbeid.

– Jeg var veldig heldig som hadde en fantastisk leder i Kreftklinikken. Selv om han mente jeg var overkvalifisert ga han meg likevel muligheten til å bruke stillingen som et springbrett videre inn i organisasjonen, fordi han mente at OUS ville ha god nytte av min kompetanse. Det er ikke mange ledere som er slik, og det vil jeg alltid være ham takknemlig for.

Med bachelorgrad i journalistikk og sosiologi samt master i ledelse og organisasjonspsykologi, og erfaring fra helsesektoren, politikken og rekrutteringsbransjen, har hun bred erfaring og flere ben å stå på. Dale mener at noe av nøkkelen til suksess er evnen til å jobbe tverrfaglig, og selv bruker hun aktivt fagdisiplinene og erfaringen sin i det daglige arbeidet.

– Jeg har sett forbedringspotensial i klinikken vår og er så heldig at jeg har en leder som viser meg tillit, lytter til mine ideer og gir meg mulighet til å videreutvikle fagfeltet. Det har resultert i en storsatsing på kommunikasjonsarbeid. Klinikken vår har gått fra å være en relativt usynlig virksomhet til å bli en av klinikkene som har flest antall klikk, samt mest eksponering innad i OUS, men også i eksterne medier. Det er gøy, sier hun og smiler.

Markedsfører fagmiljøene
At koronapandemien har gitt klinikken god eksponering, er det ingen tvil om. Ukentlig har det vært oppslag i mediene om klinikkens håndtering av koronaprøver, sekvensering av muterte virusvarianter og kartlegging av antistoffer. Dale mener likevel at suksessen primært skyldes målrettet innsats og mye hardt arbeid fra de ansatte.

– Allerede i 2019 startet vi kommunikasjonssatsingen, med opprettelsen av eget kommunikasjonsnettverk, egen promoteringsvideo og videreutvikling av klinikkens internettsider. Pandemien ga oss ekstra medvind som vi har utnyttet maksimalt og som vi nå skal fly videre på, sier hun før hun legger til:

– Vi har alle ulike roller i kommunikasjonsnettverket. Jeg leder prosessene, men det er viktig å fremheve at jeg har et fantastisk team rundt meg. Sammen har vi fokus på å spille hverandre gode og det er stor takhøyde for å ta opp ting. Men når vi i plenum har vedtatt en sak, da tar vi ikke omkamper. Da drar vi alle i samme retning for å ferdigstille arbeidet, og jeg tror oppriktig at denne arbeidsformen og dette gode lagarbeidet er en viktig årsak til at vi leverer så gode resultater.

Laboratoriemedisin kan virke kjedelig for allmenheten, men Dale har allerede lagt en plan for hvordan det norske folket skal få innsikt i alt det spennende virksomheten hennes driver med. Som landets største fagmiljø innen laboratoriemedisin, og ledende innen flere fagområder, har klinikken oppgaver som er viktige både for pasienter på og utenfor sykehuset.

– Koronapandemien har gitt innblikk i hva noen av våre spennende fagfelt driver med, og hvor viktig vårt arbeid er for videre utredning og behandling, men vi har jo også mange andre interessante fagmiljøer deriblant innenfor rettsmedisinske fag, patologi, farmakologi og medisinsk biokjemi. Det er vår jobb å formidle hva vi driver med, hva vi kan tilby og hvordan vårt arbeid kan bidra til best mulig pasientbehandling og rettssikkerhet, sier hun energisk.

Etablerte eget kommunikasjonsnettverk
I tillegg til å ha etablert eget kommunikasjonsnettverk på tvers av de syv avdelingene har hun også ledet arbeidet med å utarbeide egen kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan, etablert eget nyhetsbrev og bidratt til at klinikken leverte over 40 egenproduserte nyhetssaker i 2020. Med fokus på å ferdigstille internettsider, øke markedsføringen av klinikken, tilrettelegge for god kommunikasjon rundt Livsvitenskapsbygget og Nye OUS, er det mer enn nok å ta tak i.

– Enkelte kan nok bli litt svett av ambisjonsnivået vårt, men vi har oppnådd særdeles gode resultater hittil og vi blir nå brukt av kommunikasjonsstaben sentralt mot de andre klinikkene, som inspirasjon for hvordan de bør organisere seg. Dette tar vi som et tegn på at vi har gjort noe riktig, sier hun.

Det er ikke til å stikke under en stol at jenta som alltid har et stort smil på lur, trives best med høyt arbeidstempo og en variert arbeidshverdag. Og selv om faren mente hun ville bli en dyktig advokat, og hun selv lekte med tanken på å bli rettsmedisiner eller psykolog, mener hun at hun er akkurat der hun ønsker å være.

– Jeg brenner for å levere gode tjenestetilbud til våre pasienter, men før vi i det hele tatt kommer dit må vi evne å kommunisere godt med våre ansatte og jobbe på tvers av ulike fagdisipliner for å kunne oppnå felles mål. Pandemien har vært et godt eksempel på hvor konkurransedyktige og sterke vi er når vi jobber sammen og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til i tiden fremover, avslutter hun oppglødd.