HELSENORGE

Kvalitet i alle ledd

– Klinikk for laboratoriemedisin har under pandemien vist viktigheten av å kombinere fag og kvalitet i alle ledd, og hva vi sammen kan oppnå for å kunne tilby gode tjenestetilbud til våre pasienter, sier Hanne Akselsen, leder for fag og kvalitet ved klinikken.

Hanne A hovedbilde.jpg

Fokus på kvalitet: - Pandemien har vist oss hva vi kan få til når vi på tvers av fagområder jobber mot et felles mål, sier Hanne Akselsen, leder for fag og kvalitet ved Klinikk for laboratoriemedisin. Foto: Lars Petter Devik.

​De som har møtt henne glemmer henne ikke. Med sitt gode humør, iver og drivkraft leder hun klinikkens arbeid innen kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid, areal- og ombyggingssaker, kunderådgivning og logistikk. Hun har også ledet flere av klinikkens prosjekter i forbindelse med pandemien, Nye OUS, Rokadeprosjektet på Rikshospitalet og pågående utredning om en eventuell flytting til Livsvitenskapsbygget.

– Vi bygger sykehus for fremtiden og det er utrolig spennende å ha blitt vist tillit til å kunne være en prosjektleder som kan sitte i førersetet og på en strukturert måte, lede endringsprosesser og forbedringsarbeid som vil ha betydning for fremtidens helsevesen, sier hun.

Tidlig interesse for laboratoriefaget
Akselsen har alltid vært interessert i å jobbe i helsevesenet. Som ferdig uteksaminert blåruss fra Ski videregående gymnas jobbet hun 6 år i psykiatrien og bidro til oppstart av metadonbehandling for heroinmisbrukere i Stockholm på slutten av 80-tallet. Erfaringen med å bygge opp «minilab», ta overvåkede urinprøver og teste heroinmisbrukere for preparater ga mersmak og bidro til at hun utdannet seg til bioingeniør ved Vårdhögskolan i Stockholm på begynnelsen av 90-tallet. Da hun oppdaget en spennende stilling for en nyutdannet bioingeniør innen forskning, ved Oslo universitetssykehus, grep hun sjansen. Det skulle bli inngangsbilletten til en lang og spennende karriere ved sykehuset - både som forskningsbioingeniør, kvalitetsleder, spesialrådgiver og senest som leder for fag og kvalitet i staben. Når hun nå reflekterer over karriereløpet sitt er hun klar på hva hun er mest stolt av å ha bidratt med som leder.

– Det er veldig givende å kunne hjelpe unge entusiastiske bioingeniører slik at de kan ta et steg videre på karrierestigen sin. Jeg var selv heldig å bli sett og satset på av mine ledere, blant annet gjennom spennende arbeidsoppgaver og delfinansiering av lederutdannelse på BI og forbedringsagentutdannelse. Jeg ønsker å gjengjelde den muligheten til mine ansatte. Å spille sine ansatte gode og investere i dem ved å tilby økt ansvar, videreutdannelse og spennende karrieremuligheter er en vinn-vinn situasjon for begge parter da vi får kompetente ansatte som ofte yter enda mer for at vi skal lykkes, sier hun og smiler.

Opprettet pandemilaben
Da formelt oppdrag fra HSØ kom i april 2020 hadde klinikken allerede i januar på eget initiativ satt opp en test, kvalitetssikret prøvene mot Folkehelseinstituttet og avlastet dem innen utgangen av februar. I mai klippet helseministeren snoren og annonserte at pandemilaben var offisielt åpnet på Rikshospitalet. Evnen til å kunne bistå helsemyndighetene og avlaste de andre helseforetakene mener Akselsen skyldes at de sammen jobbet på tvers av avdelingene for å løse en felles utfordring.

– Vi jobbet målrettet fra start til slutt for å kvalitetssikre lokalene, kompetansen hos våre ansatte, logistikken, utstyret og selve metodikken vi ønsket å benytte. At vi hittil har analysert nesten 1 millioner koronaprøver og levert raske prøvesvar er et godt eksempel på hva man kan få til når man på tvers av fagområder jobber mot et felles mål.

I etterkant har klinikken også bistått helsemyndighetene med sekvensering av muterte virusvarianter og verdifull informasjon om antistoffer. 

– Jeg er så utrolig stolt over å jobbe sammen med så mange faglig kvalifiserte og entusiastiske medarbeidere både i Klinikk for laboratoriemedisin, men også i OUS. Pandemien tvang oss til å jobbe mer tverrfaglig og lære av hverandre. Vi har gjort en formidabel innsats og løst utfordringer som tidligere har tatt opptil flere år raskt. Denne innsikten kommer vi til å ha god nytte av i tiden fremover, sier hun.

Nye OUS
Med store leveranser og korte tidsfrister innrømmer hun at arbeidstiden ofte ikke strekker til, men sier at man må ta seg tid til det som er viktig.

– Laboratoriet er hjertet i sykehuset vårt! Under koronapandemien har vi vist hvor endringsvillige og omstillingsdyktige vi som jobber innen laboratoriefaget er. Når vi nå jobber mot Nye OUS er det helt essensielt at vi øker forståelsen av laboratoriefagets verdi og funksjon for de andre klinikkene ved OUS. Vi er første ledd for all videre utredning som skjer ved sykehuset, og en tett samhandling og plassering til de andre fagmiljøene er avgjørende for å sikre best mulig pasientbehandling.

At det blir en travel vår for Akselsen, det er det ingen tvil om.

– Vi skal blant annet utrede felles eksternt postmottak og servicesenter for prøver i klinikken, implementere prioriterte tiltak for raskere svartider, fullføre kartlegging av egenproduserte analyser, definere innhold og etablering av kjernelab, utrede organisering av genomikk ved OUS, samt utrede muligheten for å flytte deler av lab- og forskningsvirksomheten inn i Livsvitenskapsbygget. Det er mye å ta tak i, men for en spennende, givende og ikke minst utviklende arbeidshverdag, sier hun begeistret.