Nyhetsarkiv fra Klinikk for laboratoriemedisin

Forskning og forskningstjenester i Avdeling for farmakologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/forskning-og-forskningstjenester-i-avdeling-for-farmakologiForskning og forskningstjenester i Avdeling for farmakologiAvdeling for farmakologi har flere forskningsgrupper som driver basal, klinisk og epidemiologisk forskning. Avdelingen er tilknyttet Farmakologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Forskere utenom Avdeling for farmakologi, både med og ute...31.10.2016 09:33:56
Utviklingsavvikhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-genetikk/utviklingsavvikUtviklingsavvikGjeldende versjon: Genpanel, v01(pdf) Tidligere versjon: Ingen16.11.2018 08:09:59
Kjerneholdig erytrocytter (NRBC) har endret navn til erytroblasterhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/kjerneholdig-erytrocytter-nrbc-har-endret-navn-til-erytroblasterKjerneholdig erytrocytter (NRBC) har endret navn til erytroblasterEnhet for hematologi ved Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, har besluttet å endre navnet på Kjerneholdig erytrocytter (NRBC) til Erytroblaster.07.08.2019 11:40:17
Overgang til maskinell telling av celler i spinalvæskehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/overgang-til-maskinell-telling-av-celler-i-spinalveskeOvergang til maskinell telling av celler i spinalvæskeFra og med 3. juni 2019 vil Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, rutinemessig utgi maskinell celletelling ved analysering av spinalvæske. Tidligere har vi utført manuell telling av celler i tellekammer ved hjelp av mikroskop. 07.08.2019 12:25:09
LDL analyse - justert nivåhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/ldl-analyse-justert-nivaLDL analyse - justert nivåLeverandør av LDL analysemetode ved Avdeling for medisinsk biokjemi har varslet en restandardisering som vil medføre ca. 4% lavere nivå på våre analyseresultat. 07.08.2019 12:48:22
Om medfødte stoffskiftesykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/-medisinsk-biokjemi/seksjon-for-medfodte-metabolske-sykdommer/om-medfodte-stoffskiftesykdommerOm medfødte stoffskiftesykdommerBehandlingstjenesten har landsfunksjon for biokjemisk utredning av medfødte stoffskiftesykdommer, og diagnostiserer flere hundre av disse sykdommene.28.10.2016 12:14:41
Glykogenoser (GSD)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-genetikk/enhet-for-hts-diagnostikk/glykogenoser-gsdGlykogenoser (GSD) Glykogenoser er en gruppe hovedsakelig autosomalt recessive sykdommer som skyldes feil i nedbrytingen av glykogen. 27.05.2019 11:03:46
Metabolsk - TRIOhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-genetikk/enhet-for-hts-diagnostikk/metabolsk-trioMetabolsk - TRIOVi tilbyr en rekke mer målrettede genpaneler for undergrupper av metabolske sykdommer, se disse først. Ved moderat til alvorlig psykisk utviklingshemming og/eller multiple misdannelser bør genpanel for utviklingsavvik (NGS-Utviklingsavvik-T...27.05.2019 11:17:39
Glukagon analyseres nå som normalthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/glukagon-analyseres-na-som-normaltGlukagon analyseres nå som normaltReagenser er mottatt og vi er fra og med 10.07.19 ikke lenger forsinket med analyseringen av glukagon.28.07.2019 22:00:00
Forsinkelse i analyseringen av anti-21-hydroksilase antistoffhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/forsinkelse-i-analyseringen-av-anti-21-hydroksilase-antistoffForsinkelse i analyseringen av anti-21-hydroksilase antistoffPå grunn av tekniske problemer ved Hormonlaboratoriet vil analyseringen av anti-21-hydroksilase antistoff bli forsinket.20.06.2019 08:19:55
Forsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoffhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/forsinkelse-i-analyseringen-av-anti-insulin-antistoffForsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoffHormonlaboratoriet venter på leveranse av reagens til å analysere anti-insulin antistoff. Det har dessverre oppstått forsinkelse i leveransen.04.09.2019 22:00:00
Forsinkelse i analyseringen av glukagonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/forsinkelse-i-analyseringen-av-glukagonForsinkelse i analyseringen av glukagonHormonlaboratoriet venter på leveranse av kit til å analysere glukagon. Det har dessverre oppstått forsinkelse i leveransen. 20.06.2019 08:05:32
Ny metode for bestemmelse av anti-21-hydroksilase antistoff i serumhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/ny-metode-for-bestemmelse-av-anti-21-hydroksilase-antistoff-i-serumNy metode for bestemmelse av anti-21-hydroksilase antistoff i serumHormonlaboratoriet har tatt i bruk en ELISA-metode fra RSR Limited.05.08.2019 10:48:49
Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum fra 18.06.19https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/ny-metode-for-bestemmelse-av-kortisol-i-serum-fra-180619Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum fra 18.06.19For å kunne gi ut raske svar på kortisol bytter Hormonlaboratoriet rutinemetode for kortisol til kompetitiv elektrokjemiluminescens-immunassay (ECLIA) fra Roche Diagnostics.   20.06.2019 11:13:35
Anti-21-hydroksilase antistoff analyseres nå som normalthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/anti-21-hydroksilase-antistoff-analyseres-na-som-normaltAnti-21-hydroksilase antistoff analyseres nå som normaltReagenser er mottatt og vi er fra og med 16.09.19 ikke lenger forsinket med analyseringen av anti-21-hydroksilase antistoff. 16.09.2019 13:42:58
Ny metode for bestemmelse av kortisol i spytt fra 30.08.19https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/ny-metode-for-bestemmelse-av-kortisol-i-spytt-fra-300819Ny metode for bestemmelse av kortisol i spytt fra 30.08.19Ny metode ved Hormonlaboratoriet er væskekromatografi-tandem massespektrometri (LC-MS/MS).23.09.2019 12:37:52
Ny analyse ved utreding av diabetes insipidus - copeptinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/ny-analyse-ved-utreding-av-diabetes-insipidus-copeptinNy analyse ved utreding av diabetes insipidus - copeptinHormonlaboratoriet har begynt å analysere copeptin fra september 2019. 23.09.2019 12:55:42
Ny prosedyre for samling av spyttprøver med Salivettehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/ny-prosedyre-for-samling-av-spyttprover-med-salivetteNy prosedyre for samling av spyttprøver med SalivetteTampongen i Salivetten skal ligge i munnen i 2 minutter og skal ikke tygges på.03.10.2019 13:14:17
Anti-insulin antistoff analyseres nå som normalthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/anti-insulin-antistoff-analyseres-na-som-normaltAnti-insulin antistoff analyseres nå som normaltReagenser er mottatt og vi er fra og med 16.10.19 ikke lenger forsinket med analyseringen av Anti-insulin antistoff. 16.10.2019 11:32:25
Nye referansegrenser for normetanefrin hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratoriet/nye-referansegrenser-for-normetanefrin-hos-barnNye referansegrenser for normetanefrin hos barnNormetanefrin er en analyse som brukes i utreding av mistenkt feokromocytom og paragangliom.18.10.2019 10:42:29
DNA-profilhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rettsmedisinske-fag/rettsgenetikk/genetisk-slektskap/dna-profilDNA-profilHos oss kan du bestille en DNA-profil som grunnlag for fremtidig bruk. 08.03.2019 09:55:38
NRAShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-patologi/enhet-for-molekylerpatologi/analysetilbud-molekylerpatologi/nrasNRASDeteksjon av mutasjoner i NRAS er nødvendig for kategorisering og behandling av pasienter med metastatisk kolorektal cancer og avanserte stadier av malignt melanom. 23.03.2017 09:35:06

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.