HELSENORGE

Dødsulykker i trafikken relatert til rus

Ruspåvirkning er medvirkende årsak til en fjerdedel av dødsulykkene i trafikken. Nye data viser hvilke rusgivende stoffer som ofte fører til dødsulykker og hvilke førerfeil ruspåvirkning fører til.

Foto: Pixabay (free download)

Ruspåvirkning er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker. På Ekspertsykehuset kan du nå lese blogginnlegget om forskjellig typer ruspåvirkning, og hvordan dette påvirker både førerfeil og dødsulykker. Innlegget er skrevet av Hallvard Gjerde, seniorforsker, Seksjon for rusmiddelforskning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), OUS. Trykk her for å lese blogginnlegget hos Ekspertsykehuset