HELSENORGE

Screening covid-19

Informasjon om virusundersøkelse og antistoffscreening vedrørende covid-19

SARS-CoV-2 RNA påvisning (PCR)


Kontaktinformasjon

Telefon 22118825

E-post: MIKDRIFT@ous-hf.no

 

Hvorfor ta prøven?

Undersøke om du har en pågående infeksjon med SARS CoV-2

Vil du undersøke om du har hatt covid-19 tidligere? se immunstatus screening for antistoffer.


Prøvemateriale og prøvetagning

Øvre luftveismateriale. Oftest vil det være dyp neseprøve OG halsprøve (samme pensel i ett rør) med virus transportmedium eller annet egnet transportmedium.
Se oppdaterte retningslinjer om prøvetakning fra fra FHI Prøvetakning - praktisk gjennomføring

Hva betyr resultatet?

I denne testen undersøkes det om viruset er tilstede i prøven. Viruset heter SARS-CoV-2, men blir ofte kalt for "Covid-19" eller "koronavirus".

"Påvist" Dette betyr at det er funnet virus (positiv test).

"Ikke påvist" Dette betyr at det ikke er funnet virus (negativ test). Dette resultatet kan være feil (falskt negativt) hvis prøven ikke ble tatt på en ordentlig måte eller hvis prøven ble tatt for tidlig i sykdomsforløpet.

"Inkonklusivt" Dette betyr at testen av ulike årsaker ikke var vellykket. Det anbefales i så fall at det tas ny prøve.

"Ikke utført" Dette betyr at testen ikke ble utført.Det vil stå på svaret hvorfor testen ikke ble utført og hva som anbefales videre.

Hva betyr svaret for meg?

Ved påvist virus følges dette opp av legen som bestilte testen samt smittevernansvarlig lege i kommunen.


Se informasjon fra Folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no) for råd om tiltak som karantene og isolasjon.

Hva er RNA og PCR?

Arvestoffet til SARS CoV- 2 er bygget opp av RNA(ribonukleinsyre). RNA ligner på DNA som er arvestoffet hos oss mennesker.


PCR (polymerasekjedereaksjon) er en metode som brukes til å oppkopiere arvestoff; RNA eller DNA, slik at det kan identifiseres. I medisinsk mikrobiologi brukes teknikken til å påvise virus og bakterier i prøver.


Mer om analysen

Se brukerhåndbok i mikrobiologi: https://ousmik.no  

For helsepersonell: Hvordan rekvirere analysen?

Rekvisisjonsblankett: For at laboratoriene skal kunne utføre og besvare analyser korrekt må rekvisisjonen fylles ut i henhold til etterspurt informasjon. Denne rekvisisjonsblanketten skal fylles ut elektronisk, dvs. feltene må fylles ut, fra tastatur, før blanketten skrives ut. Dette sikrer lesbarhet og er en forutsetning for maskinelle lesing av rekvisisjonen. Dette er avgjørende for å unngå forsinkelser ved prøvemottakene


Nedlasting av rekvisisjon, trykk her. 
 

Immunstatus SARS-CoV-2 antistoff

Immunstatus-screening av befolkningsgrupper.

Dette er en antistoffundersøkelse for å undersøke om man har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2-virus. Undersøkelsen er velegnet til studier av større og mindre befolkningskohorter.  Antistoffundersøkelser i diagnostikk/sykdomsoppfølging av pasienter, bestilles til mikrobiologisk avd. på vanlig måte.


Kontaktinformasjon

Forespørsler kan foreløpig kun sendes på mail til: jtvaage@ous-hf.no

Hvorfor ta prøven?

Undersøke om infeksjon med SARS-CoV-2 er gjennomgått. Prøven bør ikke tas før det er gått minst 30 dager etter du ble syk med mistenkt covid-19 infeksjon. Vil du undersøke om du har en pågående infeksjon med SARS CoV-2? Se SARS-CoV-2 RNA påvisning (PCR) over.

Prøvemateriale og prøvetagning

Blodprøve. Serum eller plasma.

Hva betyr resultatet?

"Påvist" Dette betyr at det er funnet antistoffer mot SARS-Cov-2 (positiv test).

"Ikke påvist" Dette betyr at man ikke har funnet antistoffer (negativ test).

"Usikkert resultat" Noen ganger kan resultatet ligge i et grenseområde mellom påvist og ikke påvist. Det er da usikkert om det er antistoffer i prøven eller ikke. Prøver med usikkert resultat vil bli videresendt til Mikrobiologisk avdeling for alternativ analysemetode og du vil få svar derfra. Dersom resultatet er usikkert også ved den alternative analysemetoden vil en ny prøve ca. 3-4 uker senere noen ganger kunne gi en avklaring.

"Inkonklusiv" Noen ganger kan det være forstyrrende faktorer i prøven slik at det ikke er mulig å gi noe resultat av analysen. En annen analysemetode vil kunne gi resultat. Inkonklusive prøver vil derfor bli videresendt til Mikrobiologisk avdeling for alternativ analysemetode og du vil få svar derfra.

"Ikke utført" Dette betyr at testen ikke ble utført.Det vil stå i svaret hvorfor testen ikke ble utført.

Hva er antistoffer?

Antistoff mot SARS-Cov-2 dannes av immuncellene når de kommer i kontakt med viruset. Antistoffene er kroppen sitt svar på inntrengeren. Antistoffene påvises i blodprøve.

Det tar vanligvis ca. 2 uker fra du blir syk til man kan begynne å påvise antistoffene. De første ukene øker mengden antistoffer med tiden etter sykdommen. Det er ennå ikke avklart i hvilken grad og hvor lenge antistoffer mot SARS-CoV-2 gir beskyttelse mot ny sykdom (immunitet).

Mer om analysen

In-house analyse der IgG antistoff mot SARS-CoV-2 spike protein reseptor-bindende domene (RBD) og mot SARS-CoV-2 nucleokapsid (NUC) undersøkes ved hjelp av væskestrømscytometri (flow cytometri).

For helsepersonell: Hvordan rekvirere analysen?
Rekvisisjonsblankett: For at laboratoriene skal kunne utføre og besvare analyser korrekt må rekvisisjonen fylles ut i henhold til etterspurt informasjon. Denne rekvisisjonsblanketten skal fylles ut elektronisk, dvs. feltene må fylles ut, fra tastatur, før blanketten skrives ut. Dette sikrer lesbarhet og er en forutsetning for maskinelle lesing av rekvisisjonen. Dette er avgjørende for å unngå forsinkelser ved prøvemottakene

Nedlasting av rekvisisjon, trykk her.