HELSENORGE

Sender koronaprøver til nytt sted for å korte ned svartiden

Den lange ventetiden for å få svar på koronatester har ført til at Asker og Bærum kommuner nå sender prøvene til laboratorium i Oslo.

COVID-19-shutterstock_1644424099.jpg

God testkapasitet: Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus håndterer nå også analysering av koronaprøvene fra flere av kommunene i Helse Sør-Øst. Foto: Shutterstock

​- Fra og med torsdag i forrige uke har vi sendt prøvene til Oslo universitetssykehus, og etter det er erfaringen at vi har fått prøvesvar i løpet av én til to dager, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum kommune.

Også Asker kommune sendte sine prøver til hovedstaden fra og med torsdag.- Testaktiviteten har økt ganske mye de siste ukene, og det har også vært utfordringer med å få tak det stoffet de må bruke for å analysere testen. Vi regner med at tiden det tar å få svar vil gå ned, sier kommuneoverlege Meera Grepp i Asker.

Nilsen erkjenner at det har vært utfordringer med lang svartid på koronatestene kommunen har sendt inn. - Det var en periode alt ble sendt til laboratoriet på Bærum sykehus, men da det ble mangel på reagenser måtte vi sende prøvene til Drammen sykehus. Det var mens disse problemene var gjeldende at svartiden tok seg opp, sier Nilsen. - Vi har opplevd, i noen tilfeller, at det har tatt inntil fem dager før svarene har kommet, supplerer han.

Grepp understreker at de gir tilbakemelding til laboratoriene når det blir forsinkelser. - Vi prioriterer også de prøvene som er viktigst med tanke på smittesporing, sier kommuneoverlegen.

God testkapasitet

Hvordan situasjonen er akkurat nå, kjenner ikke Nilsen detaljene i. Men han forteller at det før helgen ble sagt at analysetiden var akseptabel igjen. - Vi har god testkapasitet i Bærum, og har fått til en bedre tilgjengelighet på koronatelefonen og testsenteret. Derfor håper og tror jeg det blir en bedre opplevelse både ved testing og prøvesvar nokså raskt, sier Nilsen.

Samtidig minner han om karantenekravet som gjelder frem til testsvaret foreligger. - Der har det vært litt misforståelser. Det er ikke slik at man kan gå tilbake på arbeid dersom man har testet seg, men føler seg symptomfri. Har man tatt en test, må man vente i karantene hjemme til prøvesvaret er klart og negativt, sier Nilsen.

Asker og Bærum kommuner, samt Vestre Viken, forklarer lang ventetid på var med at flere har testet seg den siste tiden. Nå sender kommunene prøvene sine til Oslo universitetssykehus, og har tro på at ventetiden for analyse bedrer seg raskt.

Les hele saken i Budstikka.