HELSENORGE

Tallknuseren

– God økonomistyring er ingen begrensning, det er en mulighet. Hvis vi organiserer, disponerer og prioriterer riktig ligger det gode muligheter for at vi kan gi våre pasienter og rekvirenter enda bedre diagnostikk og tjenester i fremtiden, sier Kristina Nordskog, økonomileder i Klinikk for laboratoriemedisin.

Nordskog 1.jpg

Økonomenes rolle: Økonomileder Kristina Nordskog er klar på at økonomene i sykehuset har en viktig rolle med å sikre relevant, pålitelig og konsistent styringsinformasjon til lederne. Foto: Lars Petter Devik.

Klinikken, som i en årrekke har gått i pluss, disponerer et samlet budsjett, inkludert eksternt finansiert drift og forskning, på nesten 2 milliarder kroner. Selv om økonomer ofte maser om effektiviseringskrav og gevinstrealisering sier Nordskog at dette primært skyldes behovet for å omdisponere midlene til andre deler av pasientbehandlingen.
Ambisjonen er jo å realisere enda bedre helsetjenester for våre pasienter – ikke for profitt. Vår jobb som økonomer er å formidle rammebetingelser og styringsinformasjon til klinikkens ledere slik at de kan gjøre gode prioriteringer og beslutninger. I tillegg må vi også formidle klinikkens behov og avhengigheter til sykehusledelsen slik at de også sitter med gode beslutningsgrunnlag.

Samfunnsaktuell, kompleks og meningsfull hverdag
41-åringen som er oppvokst på et småbruk i Redalen i Gjøvik kommune, med flott utsikt over Mjøsa, var fast bestemt på at hun ikke skulle havne i helsesektoren. At hun fremdeles er ansatt ved Norges største universitetssykehus 15 år senere mener hun skyldes det tydelige samfunnsoppdraget og at sykehusdrift alltid er herlig samfunnsaktuelt, komplekst og meningsfullt.

​– Jeg valgte bort å studere fysioterapi, og gikk for bachelor i informatikk, men forstod fort at det kunne bli litt ensomt og spesialisert for meg og fullførte derfor en utdanning som siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Som økonom får man innsikt i så mange fagfelt i tillegg til det rent økonomifaglige, – ledelse, strategi, organisasjonsutvikling, samfunnsutvikling og teknologi. Å kunne jobbe med alt dette parallelt er veldig spennende og gir uendelige muligheter for hva man kan fokusere på.

Evnen til å påvirke økonomifunksjonene
Med erfaring fra Klinikk psykisk helse og avhengighet og Klinikk for diagnostikk og intervensjon har hun gått gradene fra økonomirådgiver til økonomileder.

– Å bli økonomileder føltes som en naturlig utvikling med tanke på ansvar og utfordringer, men det å være leder handler om veldig mye mer enn å utvikle en selv – man skal også utvikle andre. Det har personlig vært spennende å se hvordan jeg kan påvirke utviklingen av økonomifunksjonene i sykehuset – både med tanke på rekruttering og utvikling av egne økonomirådgivere, men også å bidra til at ledere i klinikken kanskje oppdager sin indre økonom, sier hun.

Tross hennes rolige vesen og evne til å møte akkurat presist idet møtene starter skal man ikke undervurdere hennes teft. Med blikk for de viktige detaljene så vel som helhetsperspektivet har hun alltid stålkontroll på tallene og hvordan klinikken bør posisjonere seg for å bikke mot positive avvik.

– Klinikken har ambisiøse mål fremover, og i det siste året har vi også vist at vi kan få til utrolig mye. Jeg synes klinikken fortjener veldig mye ros, og det får vi også fra både sykehusledelsen og eksterne aktører. Vi blir omtalt som en klinikk som alltid leverer og som er til å stole på.

Virksomhet i toppklasse
Nordskog forteller at hun er glad for å være en del av en virksomhet som leverer i toppklasse og som til tross for store omstillinger internt leverer tjenester av høy kvalitet. 

– Det aller viktigste vi skal gjøre i perioden 2021-2025 er å planlegge hvordan klinikken skal ta i bruk Livsvitenskapsbygget. Dette er et omfattende organisasjonsutviklingsprosjekt som gir oss muligheten til å utvikle fremtidens laboratoriediagnostikk. I dette arbeidet må vi ta med oss den viljen og evnen til omstilling som klinikken har vist masse av det siste året. Driftsmessig får vi samlet mer av aktiviteten vår på et sted, og sammen med nyinvesteringer i utstyr og arealer vi selv får lov til å påvirke, kommer dette til å gi positive effekter både økonomisk, men ikke minst for rekvirenter og pasienter.

Selv om sommerferien er like rundt hjørnet gjenstår det mye før hun kan skru av pcen og legge bena på høyt på bordet.

​– Vi har en stor og viktig rolle med tanke på å fasilitere for gevinstrealiseringen som skal leveres ganske raskt etter sommerferien. Men, i dette ligger det at vi skal legge til rette for prosess, bidra til å strukturere og formidle styringsinformasjon og utfordre lederne våre. Økonomene skal ikke gevinstrealisere, det skal lederne våre og deres ansatte gjøre. Det er de som kjenner driften – både problemene og mulighetene, men sammen skal vi hjelpe hverandre slik at vi finner de beste løsningene for våre ansatte- og for våre pasienter, avslutter hun.