HELSENORGE

Visning av prøvetakings- og PNA-rom i Nye OUS sine testarealer

19. april inviterte Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) deltakere i medvirkningsgruppe lab Nye Aker (AK) og lab Nye Rikshospitalet (RH), inklusive representanter fra tillitsvalgte og verneombud, samt fagpersoner fra Avdeling for medisinsk biokjemi som jobber med prøvetaking og PNA (pasientnære analyser) i det daglige, til omvisning i Nye OUS sine testarealer på Ullevål sykehus.

IMG_3801.jpg

Visning: Flere hadde møtt opp for å se Nye OUS sine testarealer av prøvetakings- og PNA-rom på Ullevål sykehus. Foto: Sandra Dale.

Ambisjonen var at de besøkende skulle få muligheten til å visualisere hvordan PNA-rom og blodprøvetakingsrom for barn og voksne er planlagt på Nye AK og Nye RH. I testarealene er det mulig å bygge rommene ved hjelp av lettvegger for å visualisere størrelsen, og ved bruk av pappesker og et lite utvalg av møbler kan man i tillegg visualisere innredning av rommene til en viss grad.

Gruppeleder for medvirkningsgruppe lab Nye AK, Tonje Versvik Strand, og gruppeleder for medvirkningsgruppe lab Nye RH, Anne Ytreeide Stabell, er glad for at klinikken fikk tilrettelagt en omvisning for deltakerne.

– Det var veldig nyttig siden vi nå har en bedre forståelse av hvordan PNA- og prøvetakingsrommene for barn og voksne faktisk blir. Både PNA- og prøvetakingsrommene vil i nye bygg ha en bedre romløsning enn det rommene har flere steder i dagens sykehus, men vi ser likevel viktigheten av å ha en mest mulig fleksibel løsning når det gjelder innredningen i rommene. Det blir også viktig å kunne tilpasse innredningen til avdelingenes individuelle behov, sier de.

IMG_3812.jpg

Visualisering: Visningen bidro til at deltakerene fikk muligheten til å visualisere hvordan prøvetakings- og PNA rommene er planlagt på Nye Ak og Nye RH. Fra venstre: Tonje Versvik Strand, Anne Ytreeide Stabell og Kristin Brandal. Foto: Sandra Dale.

Gode innspill
Flere av deltakerne som møtte opp kom med gode innspill til hva medvirkningsgruppene bør ta med seg i det videre arbeid for å utnytte arealene best mulig.

– Vi fikk mange gode innspill deriblant behovet for skyvedører, vinduer i skyvedører for å trygge prøvetaker, størrelse på skrivebord og utforming av stellebord. Disse innspillene tar vi med oss i det videre arbeidet, sier klinikkoordinator Kristin Brandal.

Reell medvirkningsprosess
Hovedtillitsvalgt i KLM for NITO, Ole Andreas Gresholt, hadde også tatt turen innom og syns det var bra at deltakerne fikk muligheten til å se arealene i sin faktiske størrelse.

- Jeg opplever at dialogen internt i medvirkningsgruppene har vært god, men det har vært utfordrende å komme med optimale innspill når vi ikke kjenner til den endelige utformingen av rommene. Ting som plassering av vindu og bredden av rommet vil bli viktig for opplevelsen av romløsningen. Når standarden nå er satt og det er begrensede muligheter for å gjøre endringer i etterkant føler man på en vis usikkerhet, sier han.

Tross usikkerheten er han innstilt på at de skal klare å få til gode løsninger ut ifra de forutsetningene de har i PNA / prøvetakningsrommene, men mener at man i tillegg til areal må ha mer fokus på digitalisering for å lette arbeidsflyten i nye sykehus.

– Klinikken har mye fokus på digitalisering, men en forutsetning for at vi skal kunne lykkes med dette arbeidet er at det prioriteres helt opp til HSØ nivå og forankres godt hos rekvirentene våre. Nye digitale løsninger tar tid og betydelige resurser å implementere på en god måte. Det er et savn etter en mer konkret plan for bredding av digital rekvirering/nytt LIMS fram mot planlagt innflytting i nye arealer, sier han.

IMG_3806.jpg

Testarealer: Ved bruk av pappesker og et lite utvalg av møbler fikk deltakerne anledning i tillegg til å visualisere innredning av rommene til en viss grad. Foto: Sandra Dale.

Logistikk i fokus
Deltakerne hadde også fokus på viktigheten av logistikk i nye bygg.

– Det er fortsatt en del usikkerhet vedrørende logistikk, av varer og lagerløsninger, men vi ser allerede nå at det det vil bli nødvendig med god kompetanse blant forsyningsmedarbeiderne. Det er viktig at det blir god flyt og samhandling innad i sykehuset, sier Versvik Strand og Ytreeide Stabell.