HELSENORGE

-Takk for at du forteller din historie

De fremmøtte fikk høre to sterke og rørende historier, både fra en fagperson/pårørende og fra en tidligere alkoholiker, da Klinikk psykisk helse og avhengighet arrangerte temakveld om barn som pårørende og foreldrerollen mandag 21. april. temakveld 21. april
Kirsti Halvorsen, spesialrådgiver fra Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning, i Klinikk psykisk helse og avhengighet innledet kvelden med å fortelle litt fra sin egen historie om å vokse opp med en mor som var psykisk syk på 70-tallet. Hun forteller; «vi snakket ikke om det – jeg visste det var noe, men ikke hva - noe hadde sneket seg inn i familien vår…». Å ikke vite skapte utrygghet. Det gjør det for barn.

Fokus på barna og familien var ikke et tema i helsevesenet på den tiden.

Endring og forbedring
Halvorsen fortalte videre om en sakte, men sikker endring og forbedring hva gjelder fokus på barn som pårørende og foreldrerollen frem til i dag. Sterke stemmer, fra voksne barn som pårørende, om å se barna, begynte å høres.

Halvorsen understreket viktigheten av å ivareta og snakke med og om barna når en i familien er syk.

-Vi vet at foreldres sykdom og strev også utgjør en risiko for barns helse og utvikling. Problemene kan vise seg i oppveksten eller oppstå i voksen alder. Derfor er det viktig at barna blir sett, hørt og inkludert i det som skjer for å forebygge og hjelpe. Barn får med seg at det skjer noe, men ikke nødvendigvis akkurat hva som skjer. Barn trenger informasjon de kan forstå. Å frata barn informasjon og involvering er derfor ikke å skåne barna, men å overlate barna til deres egen fantasi, fortalte hun.

Hun satt også fokus på mestring av foreldrerollen i en vanskelig situasjon. Samarbeid mellom foreldre og helsepersonell om informasjon og mulig tiltak for å forebygge, gjenopprette og bearbeide forhold er viktig. Det kan være godt for den syke, for barna og de andre pårørende (den friske voksne, søsken, andre involverte)  å vite at de ikke er alene om dette, men at det finnes noen andre å støtte seg på.


Endringer i helsepersonelloven
De siste ti årene har det vært ytterligere fokus på barn som pårørende og hvilke konsekvenser manglende oppfølging av pasientenes barn har fått for barnas psykiske helse. Dette har også medført endringer i helsepersonelloven som kom i 2010, om blant annet helsepersonells plikt til å sjekke ut og jobbe for å ivareta, støtte og følge opp barn som pårørende.

Kirsti Halvorsen og Michael Andreassen
Kirsti Halvorsen og Michael Andreassen

Etter å ha hørt om temaet fra en fagperson og pårørendes perspektiv, overlot Halvorsen stafettpinnen til brukerrepresentant og tidligere pasient ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, P4 programleder Michael Andreassen. I 2015 sto han åpent frem på egen radiokanal og fortalte at han var alkoholiker. Han gav nylig ut boken: Jeg heter Michael og er alkoholiker.

Begynte å drikke alkohol som 12-åring
Andreassen fortalte en sterk og rørende historie om et liv som aktiv rusavhengig, som han kaller det.

- Jeg er alkoholiker. Jeg tåler ikke rus, slik kommer det til å være resten av livet, fortalte han.

Han begynte å drikke alkohol i en alder av 12 år, ettersom årene gikk eskalerte misbruket.

- Jeg prøvde å slutte en rekke ganger. Noen ganger holdt det i fem dager, andre ganger i flere uker. Men jeg vendte alltid tilbake til alkoholen, for jeg klarte ikke å mestre livet mitt. Jeg rømte fra problemene mine fordi jeg ikke visste hvordan jeg skulle forholde meg til dem, fortalte han.

I mars 2012 kollapset Andreassen på jobb i P4. Han ble kjørt i ambulanse til Rusakuttmottaket på Aker Sykehus, der ble han i 3 uker før han la seg inn på en 12-trinnsklinikk.  Det var tilslutt 12-trinnsmodellen som ble redningen. Da fikk han endelig den grunnleggende hjelpen han trengte for å klare å mestre livet sitt.

- Jeg tenkte at nå må jeg, og vil jeg bli frisk. I tillegg fikk jeg en fantastisk støtte og hjelp fra arbeidsgiver. Det gav meg et grunnlag og et fundament, fortalte han.

Andreassen har vært edru siden.

Den kjente radioprofilen, som har en sønn og datter fra tidligere forhold, snakket også om flere utfordringer knyttet til farsrollen og det å være alkoholiker.

- Jeg visste hva jeg drev med, og det gjorde så vondt. Jeg ønsket jo å være en god og tilstedeværende pappa, sa han.

Viktig å være åpen
Programlederen har brukt tiden etter at han ble edru til å bli kjent med seg selv på nytt og prioritere egen helse og barna.

- Jeg måtte bygge opp tillit og respekt til barna mine. Det er viktig at de må kunne stole på meg igjen. Vi har i dag et veldig flott og åpent forhold. Sønnen min er voksen, mens datteren min fortsatt bor hos meg.

- Åpenhet er viktig. Ved å være åpen og ærlig om min alkoholisme har jeg blitt møtt med så mye omsorg og kjærlighet, avslutter Andreassen.

Etter temakveldens slutt var det flere av tilhørerne som personlig takket både Halvorsen og Andreassen for deres innlegg.

-Takk for at du står frem og forteller din historie om et så viktig tema, Michael. Det var et flott og ærlig foredrag som angår så mange.  Du er fantastisk. Lykke til videre, sa en fornøyd tilhører.