Ambulant medisinutlevering av LAR

Ved Seksjon ruspoliklinikker, i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, er det gjort en formidabel jobb på svært kort tid for å sikre at pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og pasienter i legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) får medisiner under Covid-19 pandemien. 

​Bilder: Anette Getz Skotvedt og Gro Andreassen

På få dager, i midten av mars, rigget seksjonen et ambulant team som dekker et opptaksområde som går over 12 av Oslos 15 bydeler (unntaket er Alna, Stovner og Grorud). Teamet reiser hjem til pasienter og gir medisiner.

Ambulant team
Teamet har en koordinator som koordinerer oppdragene som meldes inn. Hver pasient i LAR har en behandler, og det er fortrinnsvis behandler som ambulerer ut. Av sikkerhetshensyn er det alltid minimum to ansatte som ambulerer av gangen.

- Mange av våre pasienter har store somatiske utfordringer, og er dermed i risikogruppe med tanke på et alvorlig forløp ved koronasmitte. Å hente LAR legemiddel hyppig ved for eksempel apotek, i tillegg til reise med kollektivtransport, representerer en risikosmitte for pasientene. Dette ønsker vi å unngå, og tilbyr derfor hjemmelevering. I tillegg ambulerer vi til pasienter som er i hjemmekarantene, enten på grunn av mistenkt eller påvist Covid-19, forteller Anette Getz Skotvedt ROP-koordinator og spesialsykepleier ved Seksjon ruspoliklinikker i OUS.

Seksjonen har flere oppdrag daglig og opplever at behovet for ambulant team er økende. Mandag 23. mars hadde de for eksempel syv oppdrag på seks timer.

Gode tilbakemeldinger
Getz Skotvedt forteller om veldig gode tilbakemeldinger fra pasientene.
- Mange pasienter er bekymret for hva som vil skje med medisineringen i disse dager, og opplever en trygghet over at dette nå ivaretas.

Forhindre smitte
For å forhindre eventuell smitte planlegges hvert oppdrag godt i forkant, både innad i teamet og med pasient pr telefon. Da jobber de frem kreative og forsvarlige løsninger for levering av medisiner uten fysisk kontakt mellom behandler og pasient.

- Vi har pasienter som medisineres med Buvidal injeksjon, som er langtidsvirkende buprenorfin. Dette er et nytt preparat i Norge, som på kort tid har blitt svært etterspurt. Det har så langt kun vært administrert av spesialisthelsetjenesten. Ved ambulering til pasienter i hjemmekarantene som medisineres med Buvidal injeksjon, bruker vi fullt smittevernutstyr som er pakket klart i bilen, forteller Getz Skotvedt.

Godt samarbeid
- Godt samarbeid innad i Klinikk psykisk helse og avhengighet er en av grunnene til at det ambulerende teamet kom så raskt i gang forrige uke. Vi må få takke Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse for lån av bil, og Rusakuttmottak og avgiftning (RAM) som sørget for en forsyning med smittevernutstyr slik at vi kom i gang, sier en engasjert Getz Skotvedt før hun haster videre til neste oppdrag.

Bilde av Anette og Gro

-Vi er veldig stolte over å ha rigget et ambulant medisinutleveringsteam på kort tid, og er imponert over hvor fleksible og løsningsorienterte alle rundt oss er for å sikre en god, arenafleksibel legemiddelhåndtering for pasienter i LAR, forteller Anette Getz Skotvedt (f.v.) og Gro Andreassen

Bilde av bilens bagasjerom rigget med ekstrautstyr og prosedyrer

Bilens bagasjerom er rigget med ekstrautstyr og prosedyrer

bilde av provisorisk garderobe med smitteutstyr pakket klar i poser.

Provisorisk garderobe med smitteutstyr pakket klar i poser.


Fant du det du lette etter?