HELSENORGE

Åpning av Norges første RusFACT

- Vi heier på dere og er stolte av dere. Lykke til, sa Vegard Andersen, byrådssekretær i AP under åpningen av RusFACT Sagene tirsdag 12. juni.

RusFACT Sagene er landets første tverrfaglige tiltak for innbyggere over 18 år med rusavhengighet og utfordringer med psykisk helse som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.  Teamet følger opp hver og en pasient og tilpasser behandlingen individuelt.

FACT står for Fleksibelt aktiv oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam, og er en egen metode med fokus på behandling, rehabilitering og recovery.

Et samarbeidsprosjekt
I Bydel Sagene prøves det nå ut FACT for folk som primært har problemer knyttet til rus. RusFACT Sagene er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus,  Bydel Sagene og Velferdsetaten.

Bilde av RusFACT-teamet
- Dette er er den offisielle åpningen, men vi har holdt på en liten stund. Vi har allerede sett resualtater, men vi trenger tid. Jeg har troen på at dette fungerer, sa teamleder Frode Jacobsen i sin åpningstale. Her avbildet sammen med resten av RusFACT-teamet som består av: F.V.: Marlene Falieras (sosionom med videreutdanning rus), Katrine Stålberg (sykepleier med videreutdanning rus), Anette Maurstad (sykepleier med erfaring fra somatikk), Tom Erik Olsen (sosionom med videreutdanning rus), teamleder Frode Jacobsen (psykiatrisk sykepleier med mastergrad i helse), Lars Halvorsen (sykepleier med videreutdanning rus), Ann Dagrunn Larsen (barnevernspedagog med videreutdanning rus), Beata Haugberg (psykolog under spesialisering) og Martine Lingelem (konstituert overlege). 

Innovasjon og nybrottsarbeid
-Dette er innovasjon og nybrottsarbeid, men samtidig ikke. FACT er allerede en godt implementert behandlingsmetode i flere bydeler, og under utbygging i andre.  Det som er nytt er bruk av rusmidler og avhengighet som et hoved inklusjonskriterie. I tillegg er desentraliserte tjenester for innbyggere med rusproblemer et viktig tiltak i den kommende strategien for rusområdet i Oslo. Jeg vil takke bydel Sagene og Velferdsetaten for at dere ventet på oss. Takk for et godt samarbeid så langt. Gratulerer med dagen og lykke til videre, sa Anne Beate Sætrang, leder ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i sin tale.

Bilde av F.V.: Vegar Andersen (AP) byrådssekretær, Lilleba Fauske direktør Velferdsetaten, Morten Sanden konstituert bydelsdirek
F.V.: Vegar Andersen (AP) byrådssekretær, Lilleba Fauske direktør Velferdsetaten, Morten Sanden konstituert bydelsdirektør Bydel Sagene, Inger-Lise Myklebust, avdelingsdirektør helse og omsorg Bydel Sagene, Anne Beate Sætrang, leder Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Klinikk PHA og John Ingar Danielsen, avdelingsdirektør Velferdsetaten. 

Veldig stolt
- Velferdsetaten er veldig stolt av det vi i fellesskap har fått til. Spesielt med den viktige kombinasjonen av rus og psykisk helse, det er i tråd med vår strategi.  Dette er innovasjon og nytenkning, noe vi er glade for, sa Velferdsdirektør Lilleba Fause før hun klippet båndet og offisielt erklærte RusFACT Sagene for åpnet.

Bilde av Kari Svendsen
Åpningen ble feiret med taler og kake. Kari Svendsen sto for den musikalske underholdningen sammen med Kjetil Skaslien.