Engasjerende og variert LAR-konferanse

Rundt 730 personer fra hele landet deltok nylig på den 11. nasjonale LAR-konferansen i Oslo. LAR – legemiddelassistert rehabilitering – er et behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling til mennesker som er avhengig av heroin eller andre opioider. Rundt 7500 personer i Norge behandles med LAR.

​- Målsettingen med konferansen er å vise bredden i rusfeltet, hva gjelder tiltak, tilbud og behandlingsmåter til pasienter med rus- og avhengighetslidelser, forteller Randi Nordby, leder av konferansekomiteen.

Mer enn LAR

Konferansen har hatt som oppdrag å formidle de nasjonale retningslinjene for LAR-behandling, for å sikre pasientene likt tilbud i hele landet. Fra å være et eget behandlingstilbud, har LAR mer og mer gått inn som en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nordby forteller at de har fått mange gode og positive tilbakemeldinger etter årets konferanse.

- Jeg tror at konferansen har festet seg som så attraktiv fordi temaene favner bredt. Mange setter pris på at generelle rustemaer utover LAR er blitt en stor del av programmet, men verdsetter også at det finnes en egen LAR-konferanse, som hele tiden har formidlet utviklingen i dette behandlingstilbudet, som jo var ganske ukjent i Norge for ikke veldig lenge siden. Kommuner, fastleger og andre deler av spesialisthelsetjenesten fikk oppgaver de ønsket hjelp til hvordan de skulle løse, sier Randi.

Brukerne er viktige

Sindre og Ole Jørgen var to av deltakerne på årets konferanse. Begge representerer brukerorganisasjonen proLAR, som ønsker en individuell tilpasset LAR-praksis og økt brukermedvirkning på individnivå. Å delta på konferansen er en god mulighet til å møte brukere og fagfeltet fra hele landet. Det er spennende å se progresjonen på feltet, det er mye bra og viktig som skjer. Vi ønsker spesielt at folk skal høre på innlegg fra proLAR. Det er nyttig at vi fra brukersiden får satt vårt perspektiv på ting, forklarer Ole Jørgen.

-Programmet er både spennende og mangfoldig, det er viktig å engasjere seg og benytte muligheten til å diskutere og påvirke, sier Sindre.

Oversikt over presentasjonene

LAR-konferansen inneholdt plenumsforedrag, som tok opp sentrale temaer innen forskning, fagutvikling, statlige styringsdokumenter og etiske problemstillinger. I tillegg var det 12 parallelle miniseminarer.
Se presentasjonene her.

Karina Borlaug jobber med LAR på Haukeland universitetssykehus.

-Vi er en hel gjeng fra Haukeland som har kommet hit. Konferansen inneholder mye interessant og relevant informasjon. Det har blant annet blitt snakket om betydningen av ordet respekt, det er både utfordrende og viktig. Jeg synes spesielt innlegget til Henrik Syse var veldig bra, sa hun. Temaene for miniseminarene var også spennende og varierte, spesielt det om aldring og somatisk helse i LAR, noe jeg brenner ekstra for, avslutter Karina.

LAR-konferansen ble arrangert 20.-21. oktober som et samarbeid mellom Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus og Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.

Konferansekomiteen besto av: 1. rekke nederst fra venstre: Helge Waal, Randi Nordby, Thomas Clausen, Ståle Alstadius, Eva Pay, Mari Nenningsland Edvardsen, Siv Løvland og Kari Bussesund.

Komiteen