HELSENORGE

Frokostseminar med slipp av håndbok i rusbehandling av unge

Tema for høstens første frokostseminar i Seksjon ung som ble arrangert 16. september, var prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge. NIDA-publikasjonen med dette temaet er oversatt av Nasjonal kompetansetjeneste TSB og er fra i dag tilgjengelig i digital utgave.

Slipp-frokosten 16. september samlet rundt 100 deltakere. Seksjonsleder Kari Bakke Larring hilste den nye publikasjonen velkommen, som et bidrag til å gjøre kunnskap om evidensbasert behandling av unge tilgjengelig og i en utforming som appellerer og er lett å finne. Minihåndboka har en bred målgruppe fra ansatte i tjenester som er relevante for brukere til frivillige og pårørende.

Prosjektleder for prosjektet med å oversette og tilrettelegge innholdet for norske lesere, Ida Halvorsen Brenna, redegjorde for hovedinnholdet: 13 prinsipper for kunnskapsbasert behandling.

Trude Fixdal, leder for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdleling i OUS hadde tema Hvordan flere unge kan motta effektiv behandling av rus og avhengighetslidelser.

Enhetsleder Karl Johan Seim-Wikse fra døgnenheten i Seksjon ung hadde et innlegg om hvilke følger ny kunnskap bør få for behandling.

En av to eksterne bidragsytere var Kari Sundby fra Landsforbundet mot stoffmisbruk. Hennes tema var familieorientert metodikk med utgangspunkt den sterke evidensen som hefte framlegger på dette punktet. Den andre var Anne Schanche Selbekk fra KoRus Stavanger som innledet om "Hvorfor gjør vi ikke mer av hva forslkningen anbefaler?".