HELSENORGE

Fysisk aktivitet i rus- og avhengighetsbehandling

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.” (Helsedirektoratet, 2016)

Mennesker med psykiske lidelser har en forventet levealder som er 10 – 20 år lavere enn befolkningen for øvrig – rusavhengig opp mot 25 år lavere. Årsaken kan spesielt tilskrives somatiske lidelser som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, overvekt/fedme og andre livsstilsrelaterte lidelser blant annet knyttet til rusavhengighet og svekket immunforsvar.

I Pakkeforløp for psykisk helse og rus inngår Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. Fysisk aktivitet, har fått eget fokus og anbefales som et integrert behandlingstilbud der pasienter får veiledning og tilbud om individuelt tilpasset fysisk aktivitet (Helsedirektoratet, 2018). Skal vi få til det, bør fysisk aktivitet sidestilles med annen behandling.

Departementene (2020), fremhever at det er et mål at helsepersonell har nødvendig kunnskap om fysisk aktivitet, som benyttes som tiltak for å fremme helse, samt forebygge og behandle sykdom. Som helsepersonell må vi tenke helhetlig og kombinere ulike elementer for å oppnå bedre og et mer langsiktig resultat.

Regelmessig fysisk aktivitet som behandling kan hjelpe pasienter/brukere til å ivareta sin fysiske, psykiske og sosiale helse. Aktivitetshåndboken (2009) gir råd og veiledning i bruk av fysisk aktivitet som behandlingsmetode. Øvrige nordiske aktivitetshåndbøker kan også være aktuelle som: Fysisk aktivitet. Håndbog om forebyggelse og behandling (2018), Fysisk træning som behandling (2018) og Fyss 2017

Målet er at pasienter/brukere i spesialisthelsetjenesten skal opprettholde og på sikt bedre sin fysiske form.

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanningen Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Studiet er aktuelt for helsepersonell som ønsker å arbeide med tilrettelegging av fysisk aktivitet innen psykisk helse- og rusarbeid. 

Oversikt over fysisk aktivitetstilbud i Oslo og omegn


Oslo kommune:

• Natur, kultur og fritid (Gir en bred oversikt over offentlige aktivitetstilbud)

Tilrettelagte tilbud:
Oslo kommune:
• Frisklivssentraler i Oslo
• Aktivitetshus

Oslo idrettskrets:
• Aktiv på dagtid 

Øvrige tilbud:
Friluftsliv:
• DNT Oslo og Omegn
Aktivitetskalender

• Friluftshuset på Sørenga
Aktivitetskalender

• Skiforeningen
Aktivitetskalender

Stolpejakten

Treningssentre:
• SATS
• Friskis&svettis

Turorientering:
• Stifinneren
• Ola Dilt

Løp:
• Oslo Maraton
• KKmila
• Holmenkollstafetten
• Sentrumsløpet
Kollentrappa
Nydalsløpet
Fornebuløpet

Turforslag og stier i Oslo:
Ut.no
Turkart og turguider i Oslo (Oslo kommune)
Turplanlegger (Skiforeningen)

Sykkel:
• Sykkelruter i Oslomarka (Skiforeningen – Markadatabasen) 
Sykkelturer i Oslo (VisitOslo)
Sykkelkart (Oslo kommune)

Klatring:
Klatring i Oslo og Akershus

Elvelangs:
• Tur langs Alnaelva fra Ammerud til Kværner (oslofjorden.com)
• Lysakerelva
• Rusletur rundt Bogstadvannet
• Akerselva

Alpinanlegg:
• Skimore Oslo
• Varingskollen
• Kolsås skisenter

For barn:
• Rush trampolinepark
• Barnas turlag DNT

Skiforeningen:
• Barnas sommercamp
• Barnas skiskole

Parker og utendørstrening:

Frisbeegolf
Frisbeegolfbaner i Oslo

 Utendørstrening i Oslo
• Tufteparken – Utendørs treningsparker for egenorganisert aktivitet, 12 parker i Oslo
• Parkour – treningsparker med bruk av egen kroppsvekt

Rus og avhengighet

Øvrige tilbud innen jobb, karriereveiledning, kurs, skole og utdanning, fritid, fellesskap, aktivitet og rådgivning m.m. Se her.

Utlån av sport og friluftsutstyr (gratis):

BUA utlåndsordning

Tester:
6 minutters gå-test
8 minutters tredemølletest
Stepp-test
Bergs balansetest
Kondisjonskalkulatoren
Kroppens alder

Facebook:
• Fyskick
Aktivitet som medisin
Heia deg
Norges idrettshøgskole

Apper:
Kan lastes ned fra Google Play eller App Store
• Gå 10
• Styrk
• Stolpejakten
• iMarka
• Mindfulness Appen
• Seven
• Strava
• Endomondo Sports Tracker
• Distansekort – Skiforeningen
• UT.no

Vedlegg:
• Borgs skala

Helsedirektoratet:
• Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet
• 
Stillesitting - begrense tiden i ro

Helsenorge:
• Psykisk helse og fysisk aktivitet
• Treningsprogram på  30dager
• Bare du - hjelp til å endre helsevaner og livsstil


Ekspertsykehuset:
• Blogg om fysisk aktivitet og psykisk helse
• - Vi tror trening gjør det lettere å være rusfri
• 6 enkle tips for et sunt hjerte

Kropp og sinn

Presentasjoner fra Kropp og sinn 2016

Kropp og sinn 16. september 2016.pdf

Hege Saltnes - En fortelling om tanker trening og terapi bare bilder II.pdf

Major_Gaustad_.pdf

Petter Andreas Ringen, FOREBYGGING AV OVERDØDELIGHET AV SOMATISK ÅRSAK VED ALVORLIG PSYKISK LIDELSE.pdf

Philip Ward Body and Mind Oslo September 16 2016 Phil Ward HO.pdf

Tove Mathiesen HeAL-1609-2016.pdf

Marius Bakken, Fysisk aktivitet som verktøy i fastlegepraksisen.pdf

Presentasjoner fra Kropp og sinn 2015

Referat Kropp og sinn, 18 september 2015.pdf

Henning Hoff Wikborg, DNT Oslo og Omegn.pdf

Egil W. Martinsen, Oslo universitetssykehus.pdf

Ingrid Dieset, Oslo universitetssykehus.pdf

Jack Waitz og Odd Arne Marsteinstredet, Oslo Maraton, SK Vidar.pdf

Jim Toft, Slagelse kommune.pdf

John Engh, Sykehuset i Vestfold.pdf

Marit Sørensen og Anders Farholm, Sykehuset Innlandet og Norges Idrettshøyskole.pdf

Steinar Mundal og Jon Dahl.pdf

Presentasjoner fra Kropp og sinn 2014

SKVIDAR_PPT OUS fredag 19. september 2014 v4.pdf

MAJOR_Gaustad_190914.pdf

Kropp_sinn-Gaustad 2014-Thomas Dahl_Oro.pdf

Helsedirektoratet_Henriette_Oien.pdf

BUP_OSLO_NORD.pdf

Presentasjoner fra Kropp og sinn 2013

Toril_Moe.pdf

Petter_A_Ringen.pdf

Per_Toien.pdf

Oystein_Mealand.pdf

Oversikt vinnerartikler 1 halvår 2016 (4).pdf

Ole_A_Andreassen.pdf

Merete_Nordentoft.pdf

Annette_Bischoff.pdf

Anne_Kristoffersen.pdf

Oslo Maraton

Samarbeidsavtale mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo Maraton

Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Oslo Maraton (OM) inngikk i juni 2015 en samarbeidsavtale. Intensjonen med avtalen er et samarbeid om fysisk helse og økt livskvalitet gjennom fysisk aktivitet.

Foranledningen til avtalen var at Gaustadløpene ved OUS gjennom 30 år skulle avvikles. Toril Moe som var ansvarlig for løpet inngikk et samarbeid med Jack Waitz i OM og gjennom en samarbeidsgruppe ble 3-kilometersløpet «3 for alle» opprettet. 3 for alle ble frem til 2017 arrangert fredag ettermiddag før selve OM.

I april 2018 ble avtalen utvidet med å innbefatte løpet OsloMila som ble arrangert i Frognerparken juni samme år. Oslo Maraton flyttet 3 for alle fra fredag under Oslo Maraton over til OsloMila. I 2019 besluttet Oslo Maraton å ikke videreføre OsloMila.

Samarbeidsavtalen gjelder alle distanser i Oslo Maraton. Ansatte og pasienter omfattes av avtalen og får rabatt ved deltakelse.

Kontaktperson i OUS er Merete Holen Rimstad.

bilde av Oslo Maraton

Foto: Oslo Maraton

Oslo Maraton 21. september 2019
Oslo Maraton er et gateløp bestående av ca. 20.000 deltagere. Arrangementet er arrangert hvert år, nest siste helgen i september og går gjennom Oslos gater. Oslo Maraton er ett av Norges største gateløp.

Arrangementet består av flere distanser og er et løp for alle:

• Barnas Maraton (500 m og 150 m)
• 10 for Grete (10 km)
• Halvmaraton (21 km)
• Maraton (42 km)
• Oslotrippelen (73 km)
• Racing (11 km)
• Funkis (10 km, 21 km of 42 km)

Oslo Maraton legger vekt på verdier med fokus på løperen og ønsker å gi deltagerne en følelse av; livskvalitet, mestring, glede, trygghet, profesjonalitet og fellesskap.

Oslo Maraton samarbeider med Friskis&Svettis om løpegrupper. Løpegruppene er gratis og åpent for alle deltakere. Les mer om løpegruppene her.

For mer informasjon og påmelding til Oslo Maraton klikk her.

Som ansatt ved OUS finner du mer om samarbeidsavtalen på intranett.


 

Oslo Maraton.jpg

Foto: Oslo Maraton