HELSENORGE

Hvordan forebygge overdoser

«Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve» er tittelen på Helsedirektoratets overdosestrategi. En nullvisjon for dødelige overdoser er det langsiktige målet. Da trengs et større samarbeid.

Strategiperioden varer ut 2017 og har tre hovedpilarer:
• Nalokson nesespray (motgiftssprayen mot opioider)
• Pasientsikkerhetsprogrammet – informasjon om forebygging av overdoser
• SWITCH-kampanjen – hvordan endre vaner fra injisering til røyking av heroin

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) har deltatt aktivt i utarbeidelsen av tiltakene i Pasientsikkerhetsprogrammet, og har spredt de til alle helseforetak ved hjelp av nasjonale læringsnettverk. Nå jobber ARA med å videreføre tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet til kommunale tiltak sammen med Overdoseprosjektet i Velferdsetaten i Oslo kommune.
Høsten 2015 ble det gjort en kartlegging av hva rusmiddelbrukere i Oslo vet om generell overdoseforebygging og de tre pilarene i overdosestrategien. Resultatene viste at tiltakene i strategien ikke er like kjent for målgruppa som man skulle ønske.

ARA og Overdoseprosjektet har derfor satt i gang flere tiltak:

• Informasjonsmateriale (113-kortet) er spredt ut til kommunens lavterskeltiltak og blir delt ut til beboerne
• Ambulansetjenesten i sentrum er første ambulansestasjon som begynner å dele ut 113- kortet ved utrykninger på overdoser
• Ruter-kampanje er en informasjonskampanje om overdoser, overdoseforebygging og generell førstehjelpsinformasjon på kollektivtilbudet i Oslo for å spre livreddende kunnskap til alle. Denne informasjonen har reddet minst ett liv!
• Satsingsuker: Prindsen mottakssenters initiativ for å øke bevisstheten rundt overdoser og overdoseforebygging to uker i året er nå utvidet til de fleste lavterskeltiltakene i kommunen og alle seksjonene i ARA.
• Verdens overdosedag: Felles bidrag på Verdens overdosedag 31.august. Felles markering med like t-skjorter i alle seksjoner i ARA og på de fleste lavterskeltiltakene i kommunen.


Veien videre

- Suksessen med Satsingsuker og Førstehjelp i det fri fortsetter i 2017. Vi ønsker i tillegg å få til en ny informasjonskampanje på kollektivtilbudet til Ruter. En ny informasjonsturné til alle bydelene i Oslo er også i gang for å sikre at hele hjelpeapparatet har samme kunnskap om og oppmerksomhet på overdoser og overdoseforebygging. I tillegg vil vi gjøre 113-kortet tilgjengelig for alle pasienter og brukere over hele byen, sier tidligere enhetsleder i ARA, nå rådgiver i Fag- og kvalitetsstaben i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sissel I. Ylvisåker.
Turnégjengen består av tre personer fra ARA, Overdoseprosjektet og Senter for rus- og avhengighetsforskning og temaet for møtene er de tre pilarene i overdosestrategien.
- Ved å dra ut og møte bydelene sammen ønsker vi å vise at vi har felles fokus, felles mål og at vi jobber sammen til det beste for pasientene. Vi har tro på at dette virker, men resultatet får vi først når vi gjennomfører oppfølgingsundersøkelsen i 2017. Vi vil også presentere mer om prosjektet på årets LAR-konferanse, avslutter Sissel I. Ylvisåker.