HELSENORGE

Uteteam Ung

Uteteam Ung er et tverrfaglig team som følger opp unge i alderen 16–26 år med problemer tilknyttet rusbruk, og som ikke er i etablert og fungerende behandling. Det kan være unge som er på vei inn i eller ut av døgnbehandling, som er i poliklinisk behandling der oppmøte er en utfordring, eller som ikke er i behandling og er usikre på om de ønsker eller trenger behandling. Målet vårt er å hjelpe pasientene i overgangene inn til de typene behandling de ønsker og trenger, og å hjelpe dem å etablere helsehjelpen de har bruk for. Vi samarbeider også med andre aktører i sykehus, bydel og kommune eller skoler og bistår med veiledning og konsultasjon knyttet til å hjelpe unge som også har rusproblematikk. Opptaksområde er hele Oslos befolkning. 

Fant du det du lette etter?