Musikkterapi i rusbehandling

Forskning viser at musikk kan bidra til en bedre psykisk helse. Onsdag 24. januar mottok Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen en sjekk på 40.000 kr fra St. Thomas minnefond og Rådet for psykisk helse. Midlene skal gå til å bygge opp et musikkterapitilbud ved seksjonen.

​-Tusen takk, vi er veldig takknemlig for å få disse midlene. Det gir oss en motivasjon til det videre arbeidet vi skal i gang med. Målet med behandlingen hos oss er å gi pasienten en god helse, mestring og en verdig livssituasjon. Vi er opptatt av å utvikle oss og å gi hver enkelt pasient det de trenger. Nå gleder vi oss til å få mer kunnskap og etter hvert få bygd opp et musikkterapitilbud i seksjonen, sa Pia Lundgren Fuhr, konstituert seksjonsleder, da hun mottok sjekken på 40.000 kroner. En rekke pasienter hadde også møtt frem og fulgte engasjert med på utdelingen i bygg 21 på Ullevål.

Musikkterapeut Hans Petter Solli holdt et innlegg der han snakket om det viktige forholdet mellom musikk og psykisk helse. Ifølge Solli viser forskning at musikkterapi gjør pasienten mer motivert for behandling, har lettere for å uttrykke seg og snakke om følelser og gjør det enklere med sosial deltagelse. I tillegg øker musikkterapi pasientens livskvalitet.

Bilde av Tove Gundersen, generalsekretær og Werner Fredriksen, seniorrådgiver, begge fra Rådet for psykisk helse sammen med Pia
f.v. Tove Gundersen, generalsekretær og Werner Fredriksen, seniorrådgiver, begge fra Rådet for psykisk helse sammen med Pia Lundgren Fuhr, konstituert seksjonsleder og musikkterapeut Hans Petter Solli

 Et begrenset prøveprosjekt
-Årsaken til at vi har søkt, og nå fått tildelt midlene, er fordi musikkterapi anbefales i retningslinjene for Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Vi ønsker derfor å bruke vårt musikkrom, som i dag benyttes mest til fritidssyssel for pasientene, til å få på plass en mer tilrettelagt musikkterapi. Vi skal benytte midlene til et begrenset prøveprosjekt, forklarer Lundgren Fuhr.

Prøveprosjektet blir med tre-fem ettermiddager/kvelder. Seksjonen ønsker å lønne en musikkterapi-student som kan skrive en oppgave om gjennomføringen og bistå i evaluering av tiltaket.

bilde av musikkrommet
Musikkrommet er allerede et poulært sted for pasientene. Nå ønsker seksjonen å få på plass et mer tilrettelagt musikkterapi-tilbud.

St. Thomas minnefond
Artisten St. Thomas - Thomas Hansen, døde i 2007, 31 år gammel. Han var åpen om at han slet med psykiske problemer. Derfor stiftet hans foreldre og plateselskapet, sammen med Rådet for psykisk helse, St. Thomas minnefond. Ønsket er å kunne bidra til å hjelpe de som sliter med rus og psykiske problemer

Fant du det du lette etter?