Alle pasienter med hepatitt C vil nå få tilbud om behandling

Tidligere har medisinene vært forbeholdt pasienter med hepatitt C genotype 1, og genotype 3 med leverfibrose/cirrose, men fra 1.februar 2018 kan alle hepatitt C pasienter få effektiv behandling.

Bente M Bergersen
 

Seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Bente M Bergersen, sier målet nå er å utrydde hepatitt C i Norge.
-Alle som har fått påvist viruset vil nå kunne få behandling hos oss. Pasienten vil få tabletter som skal tas i en periode på 12 uker, og det er få interaksjoner og bivirkninger av kuren. Medisinen vil kunne helbrede de aller fleste hepatitt C pasienter, og smittefaren til nye pasienter vil minske nå som vi kan starte behandlingen tidlig i prosessen og til alle som er smittet.

Helseforetakene har fjernet kravene om at pasienter med viruset genotype 3, må ha en betydelig leverskade for å få tilgang til medisinene. Det betyr at halvparten av de som tidligere ikke har fått tilbud om behandling, nå vil få det.

-Dette er en gledelig nyhet, sier medisinskfaglig rådgiver Camilla Huseby, ved Seksjon ruspoliklinikker. –Vi har flere pasienter i behandling som er smittet med hepatitt C, og nå kan vi tilby alle behandling. 

Folkehelseinstituttet anslår at det finnes mellom 20 000 og 30 000 mennesker med hepatitt C i Norge, og genotype 3 er den hyppigst forekommende varianten av viruset.

Les mer om Hepatitt C på helsenorge sine sider: https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/hepatitt-c