Nasjonalt faglig nettverk for LAR

Nasjonalt faglig nettverk for legemiddelassistert rehabilitering - «LAR-ledermøtet» - er et nasjonalt nettverk for å bedre kvaliteten i denne behandlingsformen.

LAR-ledermøtene har vært avholdt jevnlig i 16 år. Sentrale oppgaver er å gi innspill til utformingen av den årlige statusundersøkelsen om LAR og følge opp resultatene.

Deltakerne møtes to ganger årlig. En fagstab knyttet til Oslo universitetssykehus leder og arrangerer møtene. Se liste over hvilke enheter, organisasjoner og tjenester som er representerte, møteinnkallinger og referater.

Fagstab

Helge Waal
Sekretær og kontaktperson for nettverket
helwaa@ous-hf.no
Tlf 23 36 89 92
Kari Bussesund
Møteleder
KABUSS@ous-hf.no
Tlf: 02770 (Sentralbord)

Deltakere i Nasjonalt faglig nettverk for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)


Deltakere i nettverket er ressurspersoner og personer med overordnet faglig ansvar for å iverksette LAR-behandling i norske helseforetak, relevante brukerorganisasjoner, samt SERAF- Senter for rus- og avhengighetsforskning. Helsetilsynet, Helsedirektoratet og andre relevante fagorganer deltar i nettverksmøter etter invitasjon.


Helseforetak

Oslo Universitetssykehus HF (dekker LAR i alle bydelene i Oslo unntatt Alna, Grorud og Stovner).
Akershus universitetssykehus HF (dekker Follo og Romerike og ovennevnte bydeler i Oslo)
Sykehuset Innlandet HF (har ansvaret for Hedmark og Oppland)
Sykehuset Østfold HF dekker hele Østfold)
Vestre Viken HF (dekker Buskerud, samt Asker, Bærum, Svelvik og Sande (de to siste i Vestfold)
Sykehuset i Vestfold HF (dekker resten av Vestfold)
Telemark sykehus HF (dekker Telemark fylke)
Sørlandet sykehus HF (dekker Aust- og Vest-Agder)
Stavanger universitetssykehus HF( dekker Sør-Rogaland (18 kommuner))
Helse Fonna HF (dekker Nord-Rogaland og Sunnhordaland (19 kommuner))
Helse Bergen HF (dekker Bergen og Nord-Hordaland)
Helse Førde HF (dekker Sogn og Fjordane)
St Olavs hospital HF (dekker Sør-Trøndelag )
Møre og Romsdal HF (dekker dette fylket)
Nord-Trøndelag HF (dekker Nord-Trøndelag)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Nordlandssykehuset HF (dekker Saltenkommunene)

Brukerorganisasjoner
FHN - Foreningen for human narkotikapolitikk proLAR - Nasjonalt forbund for folk i LAR Marborg
LAR-Nett Norge
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Forskningssenter SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning

Kompetansetjeneste
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Helsetilsynet og Helsedirektoratet deltar etter invitasjon.

Senest avholdte møte 

Kommende møte


28. og 29. november i Oslo.

Mer om arrangementet


Fant du det du lette etter?