Spesialseksjonen barn og ungdom psykisk helse

Spesialseksjonen er en spesialisert utrednings- og behandlingsavdeling som gir tilbud til pasientgruppen barn og ungdom (0-18 år) med særlig sammensatte og låste tilstander nevropsykiatriske/ nevropsykologiske lidelser, relasjonsvansker i familien, og når det kreves mer spesialisert kompetanse og mer ressurser enn det som kan tilbys på poliklinikkene. Det forutsettes nært samarbeid med poliklinikk eller annen seksjon innen Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Les mer om Spesialseksjonen barn og ungdom psykisk helse

Spesialseksjonen barn og ungdom psykisk helse

Henvisning

Henvisninger til Spesialseksjonen sendes fra poliklinikkene i OUS samt Nic Waal Institutt og BUP Vest.;

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk  BUP henvisningsskjema.

Leder

Inntaksarbeidet ledes av enhetsleder og psykologspesialist Anne Falsen. Andre henvendelser går til avdelingsleder Heini Ringel.

Enheter

Spesialseksjonen psykisk helse barn og ungdom består av Nevropsykistrisk enhet og Familie- og nettverksenheten.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Resepsjonen i 1. etg. i Sognsvannsveien 63.
Telefon
23 49 22 67 ; 971 10 975 ; 23 49 21 00
mandag - fredag 08:00.15:30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Spesialseksjonen psykisk helse barn og ungdom
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Kolletivtransport til Sognsvannsveien

​Nærmeste offentlige kommunikasjon er Buss 22 eller 25 til Nordbergveien stoppested. Ca 10 min gange i Nordbergveien gjennom Solvang hagekoloni.

Det er også mulig å ta trikk 17 eller 18 til Rikshospitalet, men da blir det ca 20 minutters gange opp Sognsvannsveien.

Familie- og nettverksenhetenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/spesialseksjonen-barn-og-ungdom-psykisk-helse/familie-og-nettverksenhetenFamilie- og nettverksenheten
Nevropsykiatrisk enhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/spesialseksjonen-barn-og-ungdom-psykisk-helse/nevropsykiatrisk-enhetNevropsykiatrisk enhet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.