Familie- og nettverksenheten

Enheten tilbyr tverrfaglige utredninger og behandling av særlig fastlåste, sammensatte og krisepregede vansker hos barnet/ungdommen, som utspiller seg i familien eller på andre arenaer som barnet/ungdommen ferdes i.

Les mer om Familie- og nettverksenheten

Familie- og nettverksenheten

Henvisning

Enheten mottar henvisninger fra poliklinikkene i OUS samt Nic Waals Institutt og BUP Vest.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk BUP henvisningsskjema.

Mer om behandlingstilbudet

Behandlingsperioden ved FNe er intensiv i form av dagtilbud fra 3-5 uker, etter individuelt tilpassede avtaler med familien og poliklinikken. Utredningen og behandlingen vil foregå i nært samarbeid med Nordre Aker skole ved egne lokaler i Sognsvannsveien, og etter behov hjemme hos familien/andre aktuelle samarbeidsarenaer.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Resepsjonen i 1. etg i Sognsvannsveien 63
Telefon
23 49 22 67 ; 971 10 975
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Spesialseksjonen barn og ungdom, psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Kolletivtransport til Sognsvannsveien

​Nærmeste offentlige kommunikasjon er Buss 22 eller 25 til Nordbergveien stoppested. Ca 10 min gange i Nordbergveien gjennom Solvang hagekoloni.

Det er også mulig å ta trikk 17 eller 18 til Rikshospitalet, men da blir det ca 20 minutters gange opp Sognsvannsveien.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.