Familie- og nettverksenheten

Enheten tilbyr tverrfaglige utredninger og behandling av særlig fastlåste, sammensatte og krisepregede vansker hos barnet/ungdommen, som utspiller seg i familien eller på andre arenaer som barnet/ungdommen ferdes i.

Les mer om Familie- og nettverksenheten

Familie- og nettverksenheten

Henvisning

Enheten mottar henvisninger fra poliklinikkene i OUS samt Nic Waals Institutt og BUP Vest.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk BUP henvisningsskjema.

Mer om behandlingstilbudet

Behandlingsperioden ved FNe er intensiv i form av dagtilbud fra 3-5 uker, etter individuelt tilpassede avtaler med familien og poliklinikken. Utredningen og behandlingen vil foregå i nært samarbeid med Nordre Aker skole ved egne lokaler i Sognsvannsveien, og etter behov hjemme hos familien/andre aktuelle samarbeidsarenaer.

Kontakt

Oppmøtested
Resepsjonen i 1. etg i Sognsvannsveien 63
Telefon
23492267 ; 97110975
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Spesialseksjonen barn og ungdom, psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo