Nevropsykiatrisk enhet

Enheten tilbyr tverrfaglig utredning av barn og unge der kognitive eller nevrobiologiske faktorer kan være vesentlige for funksjonsvansker, herunder utviklingsforstyrrelser som omfatter blant annet autismespekterforstyrrelser, oppmerksomhetsforstyrrelser og språkforstyrrelser. Utredningene kan vare fra 3-4 dager til 3-4 uker (de aller yngste) og følges av rådgiving til foreldre og til samarbeidende instanser.

Les mer om Nevropsykiatrisk enhet

Nevropsykiatrisk enhet

Henvisning

Enheten tar imot søknader fra poliklinikkene i OUS, samt Niv Waals Institutt og BUP Vest.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak . Husk BUP henvisningsskjema

Enheten har utarbeidet henvisningsrutiner med egne krav til innholdet i henvisningen. Vennligst følg disse: Henvisningsrutiner til Nevropsykiatrisk enhet.pdf

Kontakt

Oppmøtested
Resepsjon i 1.etg Sognsvannsveien 63
Telefon
23492267 ; 97110975
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Spesialseksjonen barn og ungdom, psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo