HELSENORGE

Eventyrlig åpning av Front-team ungdom

Med fantastisk innlevelse og engasjement formidlet Geir Helge Roaas historien bak oppstarten av Front-team ungdom gjennom en Asbjørnsen og Moe inspirert eventyrfortelling, under den offisielle åpningen den 16. november.

Fot av teamet

​Roaas er overlege og leder for det nyoppstartede Front-team ungdom i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse og avhengighet. I teamet har Roaas med seg tverrfaglig helsepersonell med lang erfaring og spesialistkompetanse.

Bilde av Front-team ungdom
Bak fra venstre: Gaute Godager, Jardar Nes, Geir Helge Roaas, Kristine Ohma.
Foran fra venstre: Ella Øvrelid Hosar, Janecke Bredal, Bård Jahnsen, Maiken Krabbe Hjorth.
 

Spesialister i front – riktig hjelp til riktig tid, sted og nivå
Front-team ungdom er et arenafleksibelt tverrfaglig team, hvor det overordnede målet er å gi ungdommer riktig hjelp til riktig tid og sted. Front-ungdom fyller tomrommet mellom poliklinikk og døgnavdeling ved å tilby ungdommer og familier skreddersydd behandling. Teamet har som fokus å styrke ungdommens mestring av krisen i sitt naturlige miljø, ikke minst styrke foresattes evne og mulighet til å ivareta ungdommen.

- Med dette tilbudet for ungdom håper vi å hjelpe flere, redusere lengden på innleggelser og i noen tilfeller unngå innleggelser i sengepost. En spesiell takk til Trude Fixdal (nylig avgått avdelingsleder for BUPA, journ. anm) og klinikkleder Marit Bjartveit for at dere har vært med på og pådrivere for at front-team ungdom ikke bare skal være et prosjekt, men et fast tilbud, sa Eli Engelsen Fjæra, konstituert avdelingsleder i BUPA og seksjonsleder for ungdomsseksjonen, som teamet er en del av, i sin tale.

Bilde av Eli E. Fjæra og Geir Helge Roaas
Eli Engelsen Fjæra og Geir Helge Roaas

Målgruppen
Målgruppen for teamet er ungdommer i aldersgruppen 13 til 18 år med alvorlige kriser eller alvorlig psykopatologi med forverring/raskt funksjonsfall, for eksempel psykose, emosjonell ustabilitet og suicidalitet.

- Vi vil jobbe for å sikre at ungdommen får hjelp på rett nivå i helsevesenet basert på vår raske og grundige kartlegging. Front-team ungdom reiser ut for å sikre ungdommen hjelp i kjente omgivelser som i hjemmet, på skole og i nærmiljø, forteller Geir Helge.

Kortvarig og intensivt tilbud
Responstiden tilbake til henviser er på 24 timer. Tilbudet er i utgangspunktet kortvarig og intensivt for å sikre riktig behandling. Front-teamet skal være raskt på plass for å vurdere faresignaler og alvorlighet i krisen.

-Vi behandler ungdommer og familien hvor poliklinikkens tilbud ikke er tilstrekkelig eller riktig etablert og hvor innleggelse er uheldig. Teamet tar ansvar på systemnivå, gir veiledning og samarbeider med henviser, bydel, barnevern, legevakt, BUP og andre aktuelle instanser, forklarer Geir Helge.

Lykke til
- Front-team barn og Front-team ungdom arbeider etter en metodikk som tar utgangspunkt i barn og unges behov i akutte situasjoner, tilpasset våre brukere. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra barn og deres familier, nå skal dette videreutvikles for ungdom. Lykke til med det viktige arbeidet, sa Trude Fixdal i sin hilsen.

Med følgende avsluttende ord i eventyret, markerte Roaas at OUS sitt nye tilskudd til ungdom i Oslo er i gang:

«For nå skal magikerne i team ungdom forkynne,
at det etterlengtede front-eventyret kan begynne»

Bilde av Jardar Nes
De fremmøtte ble ønsket velkommen med sangen «Til ungdommen» av Nordahl Grieg fremført av Geir Helge Roaas og Jardar Nes.

Lenke til bilde av Sognsvannsveien 61
Front-team ungdom holder til i hyggelige lokaler i Sognsvannsveien 61

 

Fant du det du lette etter?