Covid-19: En oppdatering fra Klinikk psykisk helse og avhengighet

Koronapandemien har satt oss alle i en alvorlig og krevende situasjon. Den rammer landet, helsevesenet og hverdagen vår.

​Mange av medarbeiderne i Klinikk psykisk helse og avhengighet er i karantene, og heldigvis er bare 7 testet som Covid-19 positiv. Dette innebærer redusert bemanning i de fleste seksjonene i klinikken, og gjør det ekstra utfordrende å opprettholde det gode og forsvarlige helsetilbudet vi er stolte av. Vi tar høyde for at antallet ansatte som er smittet, vil øke.

Vår evne til å takle og håndtere den nye virkeligheten er ulik. Belastningen av informasjon som endres og usikkerheten rundt et virus vi ikke har kontroll på, er stor. Dette er psykisk tøft for mange, og klinikkens pasientgrupper er spesielt utsatt og sårbare.

I forbindelse med koronautbruddet er Oslo universitetssykehus nå i grønn beredskap. Det innebærer at kriseledelsen fortløpende beslutter tiltak for å kunne behandle alle pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp best mulig, samt at planlagt behandling forskyves. Omdisponering av personell og andre ressurser er aktuelle tiltak.

I Klinikk psykisk helse og avhengighet har vi iverksatt kriseledelse og har opprettet en arbeidsgruppe som representerer ulike fagområder i klinikken, verneombud, HR og juridisk rådgiver. Arbeidsgruppens mandat er å gjennomføre en risikovurdering av fagspesifikke forhold i Klinikk PHA som må avklares for å kunne ivareta mistanke om smitte, kjent smitte og utbrudd av symptomer på virusbetinget sykdom.

Den viktigste jobben vi har nå, er å begrense utbruddet av koronaviruset mest mulig, samt planlegge ivaretagelse av både pasienter, pårørende og ansatte, som får påvist smitte.  Det er svært utfordrende å skulle planlegge i en tid hvor det daglig kommer ny informasjon som krever endrede tiltak og preger både ansatte og pasienter ved sykehuset.

Vi har alle skjerpet egne rutiner rundt håndhygiene og fysisk nærhet. Vi må akseptere digitaliserte løsninger som foretrukket kommunikasjon. Vi må være tydelige i at vi påtar oss et ansvar for hverandres fysiske helse og psykiske balanse, der medvirkning og samhandling er sentrale verdier. Mer enn noen gang er det viktig å vise omsorg for hverandre – særlig i en tid hvor vi må holde avstand målt i meter og minutter.

Les her for oppdatert informasjon i forbindelse med koronautbruddet.

Fant du det du lette etter?