HELSENORGE

Disse skal flytte til nytt bygg på Ila

Nå er det vedtatt at seksjon Psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) sammen med Lokal sikkerhet (LSA) og seksjon regional sikkerhet (RSA) skal over til nytt bygg på Ila i 2025. 

Bygget til Ny sikkerhetspsykiatri skal stå ferdig i 2025. Byggingen vil starte i 2023. Illustrasjon: Link arkitektur