HELSENORGE

Hvordan er det å jobbe med reacttoolkit.no som familiebehandler?

Tilbakemeldinger så langt fra de som har blitt REACT-veiledere er usedvanlig positive. Vi har gjennomført tre kurs siden oppstarten i juni. Over femti deltakere har gjennomført kurset og deltakerne er fra hele landet.

Vi har gjennomført tre kurs siden oppstarten i juni. Over femti deltakere har gjennomført kurset og deltakerne er fra hele landet; Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Vi håper å få deltakere fra Helse Nord på kursene dette året.

Så hva sier de som har fått opplæringen om sine erfaringer så langt? Veilederne forteller blant annet at de ser at metoden hjelper familier til å komme ut av krisemodus, og raskt over i samarbeidsmodus. REACT er letthjertet og samtidig seriøst, den er lett å finne frem i og lett å bruke. Strukturen på verktøyet knytter sammen kunnskap og erfaringer og bidrar til å rydde i det som oppleves som kaos. REACT åpner opp for løsninger i en fastlåst situasjon.

Ikke en erstatning for familiebehandling

Noen har kanskje lurt på om REACT kan tilbys i stedet for behandlingsmetoden psykoedukativt familiesamarbeid. Det er viktig å presisere et REACT ikke er en erstatning for dette, men et verktøy for avstandsoppfølging av pårørende. Der det av ulike grunner er vanskelig å få til et samarbeid mellom pårørende og pasient, kan REACT være et svært nyttig verktøy som pårørendestøtte. Det kan også bidra til å motivere for annen anbefalt familiebehandling. Man skal på ingen måte slutte med familiebehandling, selv om man tilbyr pårørende veiledning gjennom reacttoolkit.no, det er altså et supplement, med potensielt svært positive ringvirkninger.

Hva sier de pårørende?

Tilbakemeldingene fra de pårørende har hittil også vært udelt positive, forteller REACT - veilederne oss. De pårørende har blant annet sagt:

«Jeg trenger noe eget, noe som er for meg. Det treffer et behov som ikke har vært dekket tidligere. Tidligere mistet jeg motet når det ble vanskelig, nå ser jeg hva vi har fått til. Jeg liker at det er prosjekter fra gang til gang. Jeg klarer bedre å være til stede i øyeblikket. REACT hjelper meg til å se framgang og til å få nytt perspektiv på utfordringene. REACT er det eneste fornuftige i en verden full av kaos.»

                                     Sitat fra pårørende som mottar veiledning gjennom reacttoolkit.no

Kurs + veiledning = trygge behandlere

Noe av det sentrale med denne opplæringen er veiledningen i etterkant av kurset. Alle kursdeltakere får tre oppstarts veiledninger med kurslederne, Marit og Inger. Det er også opprettet lokale veiledningsgrupper med ressurspersoner fra det første kurset, som står klare for å ta imot nye REACT-veiledere. Alle REACT-veiledere får mulighet til oppdatering i nasjonale, digitale nettverkssamlinger annenhver måned.
Forskning og utvikling – vil gjerne ha med flere
Vi videreutvikler og oppdaterer verktøyet kontinuerlig i samarbeid med kursdeltakerne. Slik er dette et levende arbeid, der det stadig utvikles og forbedres.  Vi har blant annet laget filmer, sjekklister og tidslinje, og alt dette ligger tilgjengelig på REACT-NOR på TIPS Sør-Øst sine nettsider www.oslo-universitetssykehus/react-nor

Mange er allerede rekruttert til forskningen som følger parallelt med opplæringen. Men vi ønsker flere deltakere her. Dette er viktig med tanke på dokumentasjonen av hvordan intervensjonen virker, og vil styrke implementeringen og slik sikre at flere pårørende får dette tilbudet. Ved å bli med på forskningen, bidrar du som kliniker til dette.
Denne våren tilbyr vi to kurs til de som ønsker å bli REACT – veiledere.

Les mer om datoer for kurs, og meld deg på her

Fant du det du lette etter?