HELSENORGE
TIPS Sør-Øst konsulent ved Sørlandet Sykehus tilknyttes FACT Ung

FACT Ung i Østre Agder

I mars 2020 ble det i DPS Østre Agder satt i gang et forprosjekt for etablering av FACT Ung team i samarbeid mellom ABUP, FACT Nysyke (DPS Østre Agder) og Arendal Kommune.

Bilde: FACT Ung teamet i Østre Agder

FACT Ung Østre Agder er et flerfaglig team som arbeider etter en behandlingsmodell som skal gi helhetlige og koordinerte tjenester til brukerne og deres pårørende. 

Oppfølgingen skal gis både i form av ambulante tjenester, psykoterapeutisk tilnærming og i grupper samt nettverksbygging. I tillegg er en av hovedoppgavene å gjennomføre gode utredninger.

Ifølge Joyce Pigao, avdelingssjef DPS Østre Agder, ser FACT-modellen ut til å gi en type hjelp som også kan brukes i behandling av barn og unge som «faller mellom alle stoler» i det ordinære helseapparatet. Modellen vil også antas å kunne forhindre innleggelse eller plassering i fosterhjem eller barnevernsinstitusjoner.  

- Dette er en del av bakgrunnen til at vi ønsker å etablere FACT ung. Vi tror modellen vil kunne bidra til tidlig intervensjon ved mistanke om utvikling av psykose. FACT ung vil kunne bidra til forebygging og føre til sømløse overganger mellom ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien, sier hun. 

Pigao understreker at dette er et spennende pionerarbeid innenfor tidlig oppdagelse og intervensjon av psykose for målgruppen 12-30 år. 

- Det finnes ikke makent konsept til dette i Norge i dag, sier hun, og trekker frem at prosjektet vil driftes av et felles team bestående av medarbeidere fra ABUP, DPSØ og Arendal kommune. I tillegg vil det knyttes egen jobbspesialist til teamet ved NAV Agder – som etableres som IPS Ung. 

FACT Ung Østre Agder hadde «kick-off» med oppstartdato den 11. mai 2021.

Vi i TIPS Sør-Øst er veldig glade for at TIPS konsulent ved Sørlandet Sykehus, Per Kåre Aamot, er knyttet til nettopp dette FACT Ung teamet, og håper dette kan bidra også til nyttige erfaringer med hensyn til tidlig oppdagelse ved psykose 


Fant du det du lette etter?