HELSENORGE
Kurs i metoden psykoedukativt familiesamarbeid (PEF)

Familiesamarbeid

Metodekurset i psykoedukativt familiesamarbeid går over seks dager, alle dager er obligatoriske. Vi prioriterer deltakere fra Helse Sør-Øst.

Familie holder rundt hverandre

KURS VÅREN 2023:​

13. - 15. mars og 

20. - 2​2. mars


Undervisningen vil foregå digitalt. Påmeldingsfrist 3. mars

PÅMELDING​ 

Program kommer​

Gruppelederkurset er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende.

Metoden er beskrevet i "Metodebok for psykoedukativt familiesamarbeid"

Man får opplæring i samtalemetodikk og problemløsningsmetodikk for å kunne gjennomføre familiesamarbeid i gruppe for pasient og deres familiemedlemmer.  Kurset vil også gi kunnskap i psykoseforståelse, stress og sårbarhetsmodellen samt kognitive vansker og hvordan dette kan formidles og bedre ivaretas i møte med pasienter og deres nærmeste. 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer her

Om metoden psykoedukativt familiesamarbeid
Psykoedukativt familiesamarbeid, eller også kalt familiefokusert behandling, er en evidensbasert behandlingsmetode for familiesamarbeid som fremmer mestring og bedring hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Formålet med familiesamarbeidet er å bedre pasientens prognose og livskvalitet, og redusere familiens stress og opplevde belastninger.

Behandlingen er anbefalt i nasjonale retningslinjer for behandling av psykoselidelser, bipolare lidelser og samtidig rus og psykisk lidelse. Familiesamarbeid er også anbefalt i Pårørendeveilederen og i pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Metoden har overføringsverdi til behandling av andre langvarige lidelser.

Podcasten "Psykopoden" (Det medisinske fakultet) har laget en episode om Familiesamarbeid. Her forteller forsker og stipendiat Irene Norheim ved UiO og Vestre Viken om hva familiearbeid er, hvem som bør få dette tilbudet og effekten av det.

Hør episoden her

Psykoedukativt familiesamarbeid kan tilbys personer som står i fare for å utvikle en alvorlig psykisk lidelse, til de som er tidlig i et sykdomsforløp eller har vært syke over tid. Behandlingen er også tilpasset barn og ungdom. Pasienten kan selv velge i hvor stor grad han/hun ønsker å delta i familiegruppen. Uavhengig av gruppesammensetning vil hovedelementene være de samme:

• alliansearbeid
• psykoedukasjon: opplæring og undervisning gjennom dialog
• stressreduserende mestringsstrategier
• kommunikasjonstrening
• problemløsning

Fant du det du lette etter?