HELSENORGE
Vi trenger innovasjon. Hvordan legger vi til rette for det i helsetjenestene?

Fri til å nyskape

Kristin Lie Romm, seksjonsleder for TIPS Sør-Øst, regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, og Trine Vik Lagerberg, konstituert avdelingssjef for Forsknings- og innovasjonsavdelingen ser kritisk på rammebetingelser for innovasjon innen helsesektoren.

Illustrasjon: Painter06/ pixabay

​I en kronikk i Dagens Medisin (15.10.21) skriver artikkelforfatterne om de utfordringene vi står overfor når vi skal drive innovasjon av helsetjenester. På den ene siden vil myndighetene at vi skal hjelpe til med å løse problemer knyttet til både tid og økonomi gjennom å nyskape tjenester. På den annen side er miljøet, eller betingelsene for å kunne få til dette kanskje ikke optimalt innad i virksomhetene våre.

For hvordan skal vi få tid og rom til å gjøre det som gode innovasjonsprosesser krever, nettopp tid til å utvikle ideer, rom til å teste, feile, justere og teste igjen, før en ny innovasjon blir født? Som det skrives i kronikken: En idé er ikke en innovasjon før den har blitt til en handling. 

Les hele kronikken i Dagens Medisin her

Trine Vik Lagerberg

Trine Vik Lagerberg, konsistuert avdelingsleder for Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet

        
Kristin Lie Romm

Kristin Lie Romm, seksjonsleder for TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose


 


 


 


 

 

 

Fant du det du lette etter?