Hvordan kan helsetjenestene bistå pårørende under en pandemi?

Invitasjon til spørreundersøkelsen "Ta vare 2020"


Ta vare 2020

Ta vare 2020 - en spørreundersøkelse for pårørende

Formålet med prosjektet og hvorfor du blir spurt:

Vi trenger mer kunnskap om hvordan pandemier som koronautbruddet påvirker situasjonen til dere som er pårørende for en person med psykose- eller bipolar lidelse. Denne krisen kom uventet på oss alle, og vi trenger kunnskap for å være bedre forberedt om dette skulle skje igjen i fremtiden. Dine svar vil kunne påvirke utformingen av våre fremtidige tjenestetilbud.

Hvis du er behandler og ønsker å informere om undersøkelsen kan du laste ned og skrive ut brosjyre her

Hva innebærer prosjektet for deg?

Vi vil be deg om å svare på en del spørsmål om hvordan koronautbruddet har påvirket din rolle som pårørende i hverdagen; psykisk, økonomisk og i relasjonen til ditt familiemedlem. Det vil ta 5-10 minutter å besvare spørsmålene. Undersøkelsen er anonym. Det vil derfor ikke bli gitt noen personlig oppfølging til deg basert på undersøkelsen.


Mulige fordeler og ulemper
Mulige ulemper med å delta er at du må bruke tid på å fylle ut spørreskjemaet, og at det kan gi et økt fokus på plager eller andre negative konsekvenser. En mulig fordel er at det kan hjelpe deg til å tenke gjennom situasjonen og se om du kan gjøre nyttige endringer. Ditt bidrag vil kunne gi verdifull informasjon angående hvordan helsetilbudet bør utformes for lignende situasjoner i fremtiden. Dersom du har behov for noen å snakke med, kan du ta kontakte din fastlege/behandler, ditt lokale DPS eller en hjelpetelefon.


Prosjektet er godkjent av Personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus. Oslo Universitetssykehus og prosjektleder Kristin Lie Romm er ansvarlig for personvernet i prosjektet. 

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, kan du kontakte prosjektleder Kristin Lie Romm k.l.romm@medisin.uio.no. Det er ikke mulig å trekke seg fra undersøkelsen etter at man har sendt inn skjemaet. 

Prosjektet ledes av TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose ved Oslo universitetssykehus, i samarbeid med TIPS - tidlig oppdagelse og behandling av psykoser ved Stavanger Universitetssykehus og NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Universitetet i Oslo.


Fant du det du lette etter?