Hvordan kan helsetjenestene bistå pårørende under en pandemi?

Spørreundersøkelsen "Ta vare 2020"

Undersøkelsen ble avsluttet 12. juni. Vi vil presentere resultater så snart de er analysert og bearbeidet. Takk for at du deltok.

Ta vare 2020

Ta vare 2020 - en spørreundersøkelse for pårørende

Formålet med prosjektet og hvorfor du blir spurt:

Vi trenger mer kunnskap om hvordan pandemier som koronautbruddet påvirker situasjonen til dere som er pårørende for en person med psykose- eller bipolar lidelse. Denne krisen kom uventet på oss alle, og vi trenger kunnskap for å være bedre forberedt om dette skulle skje igjen i fremtiden. Dine svar vil kunne påvirke utformingen av våre fremtidige tjenestetilbud.

Hva innebærer prosjektet for deg?

Vi vil be deg om å svare på en del spørsmål om hvordan koronautbruddet har påvirket din rolle som pårørende i hverdagen; psykisk, økonomisk og i relasjonen til ditt familiemedlem. Det vil ta 5-10 minutter å besvare spørsmålene. Undersøkelsen er anonym. Det vil derfor ikke bli gitt noen personlig oppfølging til deg basert på undersøkelsen.


Mulige fordeler og ulemper
Mulige ulemper med å delta er at du må bruke tid på å fylle ut spørreskjemaet, og at det kan gi et økt fokus på plager eller andre negative konsekvenser. En mulig fordel er at det kan hjelpe deg til å tenke gjennom situasjonen og se om du kan gjøre nyttige endringer. Ditt bidrag vil kunne gi verdifull informasjon angående hvordan helsetilbudet bør utformes for lignende situasjoner i fremtiden. Dersom du har behov for noen å snakke med, kan du ta kontakte din fastlege/behandler, ditt lokale DPS eller en hjelpetelefon.


Prosjektet er godkjent av Personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus. Oslo Universitetssykehus og prosjektleder Kristin Lie Romm er ansvarlig for personvernet i prosjektet. 

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, kan du kontakte prosjektleder Kristin Lie Romm k.l.romm@medisin.uio.no. Det er ikke mulig å trekke seg fra undersøkelsen etter at man har sendt inn skjemaet. 

Prosjektet ledes av TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose ved Oslo universitetssykehus, i samarbeid med TIPS - tidlig oppdagelse og behandling av psykoser ved Stavanger Universitetssykehus og NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Universitetet i Oslo.


Fant du det du lette etter?