Metodebok for gruppeledere i psykoedukativt familiesamarbeid

Denne metodeboken gir en innføring i psykoedukativt familiesamarbeid i enfamiliegruppe. Den er tilpasset norske forhold og er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer, Pårørendeveilederen og Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid har utarbeidet "Metodebok for psykoedukativt familiesamarbeid i enfamiliegruppe"

​Metodeboken inneholder oversettelse av manualen Clinicians’ Treatment Manual for Family-Focused Therapy for Prodromal Youth (FFT-PY). Dette er en manual for psykoedukativt familiesamarbeid som er spesielt rettet mot ungdom og unge voksne som er i risiko for, eller som har utviklet en psykose- eller bipolar lidelse.

I mange tilfeller vil det være viktig å kunne gjøre tilpasninger av familiesamarbeidet i forhold til hvilken diagnose, alder, funksjon og livssituasjon pasienten har. Det er også viktig å kartlegge familiens ressurser og utfordringer med å delta i et slikt samarbeid.På bakgrunn av denne tilpasningen av tilbudet har vi derfor utarbeidet en innledende del med introduksjon til hva et psykoeduaktivt familiesamarbeid er, og hvordan man kan gjennomføre et slikt samarbeid.

Metodeboken inneholder også en egen del med arbeidsark som kan kopieres opp og benyttes i de ulike fasene av familiesamarbeidet. Man bør gjennomføre et gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid for å drive gruppe. Der vil man også få opplæring i hvordan arbeidsboken kan benyttes og tilpasses.

METODEBOKEN ER DELT INN I TRE DELER:
Del 1: Hvordan starte et psykoedukativt familiesamarbeid med enfamiliegrupper?

Del 2: Manual for gjennomføring av familiefokusert behandling ved alvorlig psykisk lidelse

Del 3: Arbeidsark for gjennomføring av psykoedukativt familiesamarbeid

ARBEIDSARK: ENKELTFILER TIL NEDLASTNING

Arbeidsark 1
Arbeidsark 2A
Arbeidsark 2B
Arbeidsark 2C
Arbeidsark 2D
Arbeidsark 2E
Arbeidsark 3
Arbeidsark 4
Arbeidsark 5
Arbeidsark 6
Arbeidsark 7A
Arbeidsark 7B
Arbeidsark 8A
Arbeidsark 8B
Arbeidsark 9
Arbeidsark 10
Arbeidsark 11
Arbeidsark 12
Arbeidsark 13
Arbeidsark 14
Arbeidsark 15
Arbeidsark 16
Arbeidsark 17
Arbeidsark 18
Arbeidsark 19
Arbeidsark 20
Arbeidsark 21
Arbeidsark 22
Arbeidsark 23
Arbeidsark 24
Arbeidsark 25
Arbeidsark 26
Arbeidsark 27
Arbeidsark 28
Arbeidsark 29
Arbeidsark 30
Arbeidsark 31
Arbeidsark 32
Arbeidsark 33
Arbeidsark 34
Arbeidsark 35
Arbeidsark 36
Arbeidsark 37
Arbeidsark A
Arbeidsark B
Arbeidsark C
Arbeidsark D
Arbeidsark E
Arbeidsark F

Metodeboken er utarbeidet av Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid.

Spørsmål om publikasjonen kan rettes til Arbeidsgruppen for nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid.

Ansvarlig redaktør for denne publikasjonen er ved TIPS Sør-Øst, Regional
kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo universitetssykehus.

Første utgave oktober 2019

Fant du det du lette etter?