HELSENORGE

Pårørende opplevde styrket følelse av involvering og å bli tatt på alvor av helsetjenestene gjennom reacttoolkit.no

TIPS Sør-Øst har i en nylig publisert artikkel i Journal of Medical Internet Research (JMIR) – Mental Health sett på hvordan pårørende opplevde erfaringene med REACT-NOR (reacttoolkit.no). REACT-NOR er et nettbasert program for avstandsoppfølging av pårørende til personer med psykoselidelse. De pårørende fikk tilgang til programmet og oppfølging via telefon av en erfaren famileterapeut.

På bildet: familiebehandler Liv-Jorun Brygard, pårørende Eldbjørg Marthinsen, leder av brukerrådet, Mona Helen Knudsen, og familiebehandler, Marit Holter. Foto: Siw Nakken

​Målet med studien var også å undersøke hva som fremmet eller hemmet implementeringen av dette programmet i klinisk praksis. Dette er en norsk versjon av Relatives Education and Coping Toolkit (REACT), som tilbys hos United Kingdom National Health Service-program (NHS).

Pilotering ved Sykehuset i Vestfold
Studien ble gjennomført ved Sykehuset i Vestfold der to erfarne familiebehandlere veiledet 19 pårørende i programmet over telefon. Det ble gitt tilbud om maksimalt én veiledningstime i uken i 26 uker. Både de pårørende og veilederne ble intervjuet om sine opplevelser etter gjennomføringen. Det ble også samlet inn kvantitative data via Family Quiestionnair og Relatives Stress Scale før og etter intervensjonen.

Redusert stress og ny kunnskap
De pårørende opplevde en signifikant reduksjon i stress og i expressed emotions etter intervensjonen. De pekte også på at intervensjonen gjorde at de kunne omsette ny kunnskap til handling, og løse utfordringer med noen nye verktøy. I tillegg følte de at programmet styrket opplevelsen av å være involvert og tatt på alvor av helsetjenestene.

Hva fremmet eller hemmet implementering?
For klinikerne som var involvert ble støtte fra ledelse og muligheten for selvhenvisning viktig for god implementering. Identifiserte barrierer var blant annet et mangelfullt system for økonomisk refusjon for intervensjonen. I tillegg var det nok vanskelig for klinikere å anbefale et program man ikke helt kjente. Vi er ikke vant til å benytte oss av teknologi som et terapeutisk hjelpemiddel, og det kan være vanskelig å forklare og forstå hensikten uten mer konkret erfaring med programmet.
Oppsummert ble REACT-NOR oppfattet som en interessant og hjelpsom metode for pårørende til personer med psykoselidelser. Det er mange pårørende som ikke mottar tilbud om familiearbeid der både ressurser, geografisk avstand eller manglende samtykke fra pasienten spiller inn. Nettbaserte programmer som REACT-NOR kan være et hjelpsomt supplement til annen familiebehandling.

Les hele artikkelen her

Satser på omfattende opplæring av veiledere i REACT-NOR
Under koronapandemien har TIPS Sør-Øst startet en omfattende opplæring av veiledere der man ønsker å ta i bruk reacttoolkit.no som støtte i familiebehandlingen i kombinasjon med videokonsultasjon. Dette har vi gjort i samarbeid med Lancaster University på oppfordring fra klinikere som opplevde at familietilbudet ble skåret ned. Både opplæring og veildening foregår over Skype. Det er viktig å kunne tilby terapi i trygge rammer, og REACT-NOR er garantert koronafritt!

Parallelt evaluerer vi nå opplæringen og implementeringen av REACT-NOR i klinikker ved hjelp av følgeforskning.

Les mer om opplæringen og forskningen på prosjektsiden til REACT-NOR

Fant du det du lette etter?