HELSENORGE
Velkommen til fagseminar om tidlig oppdagelse og behandling ved psykose for klinikere i Oslo:

Psykose og storbyen

Etter innspill fra fagpersoner som jobber med tidlig oppdagelse og behandling ved psykose, inviterer TIPS Sør-Øst klinikere i Oslo til seminaret "Psykose og Storbyen"

Illustrasjon: ItNeverEnds, pixabay

​Seminaret går av stabelen torsdag 3. februar 2022, kl. 0915 - 1530, Store Auditorium, Gaustad sykehus (Tårbygget/bygg 4).

Vi håper så mange som mulig av dere som jobber med tidlig oppdagelse og behandling ved psykose i Oslo har anledning til å komme. Seminaret er gratis og vi serverer enkel lunsj.

PÅMELDING 
(NB! Påmeldingen er bindende. Vi tar forbehold om endringer i antall deltagere og lokale med bakgrunn i eventuelle endringer i smittesituasjonen/smittevern).

PROGRAM (PDF)

08:45 – 09:15 Kaffe og registrering

09:15 – 09:30 TIPS OSLO – Et nettverk for felles utfordringer
Elizabeth Barrett – Psykologspesialist | PhD. Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS Sør-Øst)

09:30 – 10:00 Fremtidens psykosebehandling 
Cecilie Bhandari Hartberg - Psykiater | PhD. Avdelingsleder Stab Fag og kvalitet i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus

10:00 – 10:30 Psykose og urbanisitet; hva vet vi om storbyfaktorer?
Sofie Ragnhild Aminoff - Psykologspesialist | PhD. Ansatt ved TIPS Sør-Øst og Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT)

10:30 – 10:45 PAUSE

10:45 – 11:30 Førstegangspsykose hos minoriteter
Akiah Astral Ottesen - Psykologspesialist | PhD. Forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

11:30 – 12:15 LUNSJ                      

12:15 – 13:00 Cannabis som risikofaktor for schizofreni, og grenseoppgangen mellom rusutløst psykose og schizofreni.
Eline Borger Rognli - Psykologspesialist | PhD. Forsker og prosjektleder ved Seksjon for klinisk Rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved Oslo universitetssykehus

13:00 – 13:15 PAUSE

13:15 – 14:00 APAS - erfaringer fra arbeid med alvorlig psykisk syke med voldsrisiko og samarbeid med politiet
Lars-Andreas Kvisle – Psykologspesialist. Leder for APAS-temaet (Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet) ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Målgruppen til APAS-teamet er personer med etablert eller antatt alvorlig psykisk lidelse og forhøyet voldrisiko som krever omfattende ressursbruk og samarbeid med politiet

14:00 – 14:15 PAUSE

14:15 – 15:00 Samarbeid mellom psykisk helsevern og politi
Kjetil Denvik – politibetjent 1. Politiets psykiatrigruppe

15:00 – 15:30 Oppsummering og veien videre
Carmen Simonsen – Psykologspesialist | PhD. TIPS Sør-Øst
Erlend Mork - Psykologspesialist | PhD. TIPS Sør-Øst

Fant du det du lette etter?