Helsenorge

REACT-NOR – pårørendestøtte som avstandsoppfølging

Pårørende til en person med psykoselidelse har som regel stått i mange vanskelige situasjoner. Et nytt klinikerveiledet, nettbasert verktøy lanseres nå som et tilbud til pårørende.

Bildet viser REACT-veiledere undervise i reacttoolkit.no Foto: TIPS Sør-Øst
- Dette er en ny og innovativ måte å tilby hjelp til pårørende, sier Petter Andreas Ringen, avdelingsleder ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) i Klinikk psykisk helse og avhengighet.
Bilde av Petter Andreas Ringen

Petter Andreas Ringen

Koronakrisen har hatt ulik påvirkning på den enkelte, og for noen har det kanskje gjort situasjonen for de pårørende vanskeligere.

- Dette er utgangspunktet for at vi nå lanserer REACT-NOR i Norge (http://www.reacttoolkit.no/), forteller leder og spesialist i psykiatri ved TIPS Sør-Øst, FIA, Kristin Lie Romm.

REACT står for Relatives Education And Coping Toolkit. Den norske versjonen er oversatt med støtte fra Helsedirektoratet og har fått navnet REACT-NOR. REACT-NOR er et nettbasert mestringsverktøy for pårørende der de får veiledning underveis av en REACT-veileder via telefon eller video.

- Dette gjør programmet spesielt egnet der geografi eller situasjoner som nå, med koronasmitte, vanskeliggjør fysiske møter, forklarer Romm.

Ny hjelp til pårørende med norsk vri
REACT er utviklet av psykologer, leger, sykepleiere og pårørende til personer med psykose. Romm forklarer videre at REACT er utformet for familiemedlemmer og venner av personer som møter på utfordringer forbundet med en tidlig fase av en psykoselidelse. REACT-NOR inneholder mye informasjon som er i tråd med anbefalingene for psykoedukasjon i de nasjonale retningslinjene. I tillegg inngår det oppgaver som baserer seg på kognitiv terapi. Disse skal hjelpe pårørende til å anvende verktøyet i egen hverdag.

Dersom du er pårørende til en person som er i behandling for en psykoselidelse, og ønsker et tilbud om veiledning gjennom REACT, anbefaler vi deg å ta kontakt med behandlingsstedet for å høre om dette er et tilbud som gis til pårørende der ditt familiemedlem er i behandling.

I motsetning til i England, der støtten blir gitt av veiledere med erfaring som pårørende, tilbyr REACT-NOR veiledning fra erfarne familieterapeuter.

- I piloten fanget vi opp mange fordeler ved å bruke erfarne terapeuter som veiledere, påpeker Romm. Disse var trent i problemløsning, kjente pasientgruppen godt og trakk fra hele bredden av sitt kunnskapsområde når de veiledet.

REACT-NOR tilbys som et supplement til annen familiebehandling, i situasjoner hvor familiegrupper med oppmøte i klinikken ikke er praktisk eller av andre grunner ikke tilrådelig. Under pandemien har det blitt tydelig at en del helseforetak sliter med å opprettholde gruppetilbudene, pårørendeseminar o.l. grunnet fare for virussmitte.

Opplæring av veiledere og implementering
Selve opplæringen av veiledere foregår også digitalt. Inger Stølan Hymer har ansvar for opplæring i psykoedukativt familiesamarbeid som metode ved TIPS Sør-Øst. Hun har planlagt opplæringen sammen med Marit Holter, psykiatrisk sykepleier og TIPS konsulent ved Sykehuset i Vestfold. Marit Holter var med som veileder under piloteringen av REACT.

- Vi har lagt opp til tre kursbolker med gjennomgang av verktøyet, samt teori og praktiske erfaringer, forteller Hymer og Holter. Deretter blir det øvelser med rollespill og veiledning på bruk av verktøyet i grupper. Dette foregår også over video.

- Vi starter nå med opplæring av tolv deltakere der alle har tatt utdanningen i psykoedukativt familiesamarbeid, noe de fleste deltakerne også har veilederkompetanse i, forteller Hymer.

- Det er bygget opp et nettverk av behandlere med kunnskap om psykoedukativt familiesamarbeid. Dette gjør implementeringen av dette nye, supplerende tilbudet mye lettere, påpeker Holter.

Følgeforskning
For å forbedre og videreutvikle REACT-NOR verktøyet slik at det er best mulig tilpasset norske forhold og brukernes behov, skal det gjøres følgeforskning.

- For å lykkes med dette er vi avhengig av de pårørendes og veiledernes erfaringer med å bruke REACT-NOR. Derfor utfører vi følgeforskning parallelt med implementeringen av REACT-NOR i Norge, sier Erlend Mork, psykologspesialist, PhD ved TIPS Sør-Øst.

Prosjektet er en teoridrevet kasusstudie for å undersøke hvordan den norske tilpasningen av REACT-NOR mottas av brukere og veiledere i Norge.

- Vi skal rekruttere behandlere til studien gjennom det Nasjonale nettverket for familieterapi, forteller Mork, som er ansvarlig for følgeforskningen. Vi tar sikte på å samle data i perioden juni 2020 til februar 2021.

Les mer om

Bilde av REACT-NOR veiledere

Øverst fra venstre: Inger Stølan Hymer, Kristin Lie Romm, Erlend Mork og Marit Holter.


 

Fant du det du lette etter?