Sammen om tidlig oppdagelse ved psykose: Ung Arena og TIPS-tjenesten ved Oslo universitetssykehus

For å bedre samarbeidet om å oppdage personer med mulig psykose så tidlig som mulig, møttes TIPS-tjenesten ved Oslo universitetssykehus, TIPS Sør-Øst og Ung Arena til temakveld om psykose og tidlig oppdagelse ved psykose.

TIPS-Tjenesten bestående av TIPS-teamene i Oslo universitetssykehus, sammen med TIPS Sør-Øst hos Ung Arena

​Den 28. august ble det arrangert en temakveld om psykose og om tidlig oppdagelse ved psykose hos Ung Arena på Grønland i Oslo.
Ung Arena har etablert seg med tre kontorer i Oslo, og har i tillegg til kontoret på Grønland et kontor i Oslo Sør, Ljabruveien 91, og et kontor i Oslo Vest, i Sørkedalsveien 10B.

Ung Arena er et kommunalt samtaletilbud til barn og unge mellom 12 og 25 år som bor i Oslo. Dørene er åpne for alle som vil ta kontakt med sine små eller store problemer. Man kan enten komme til Ung Arenas kontorer, eller man kan ringe eller chatte med personer som jobber på Ung Arena. Ung Arena består av team med både fagpersoner, erfaringskonsulenter, helsepersonell og frivillige.

- TIPS Sør-Øst har knyttet kontakt med Ung Arena fordi vi mener at dette er en viktig organisasjon å spille på lag med for å bidra til tidlig oppdagelse ved psykose i Oslo, sier psykologspesialist og forsker Elizabeth Ann Barrett ved TIPS Sør-Øst.

Derfor tok TIPS Sør-Øst, sammen med Ung Arena, initiativ til å lage en temakveld med formidling av kunnskap om psykose, og viktigheten av tidlig oppdagelse, på agendaen.

I Oslo universitetssykehus finnes det en lavterskeltjeneste, TIPS-tjenesten, der man kan få hjelp dersom man lurer på en selv eller noen man kjenner har symptomer på psykose. TIPS-tjenesten består av TIPS-teamet på Nydalen DPS, samt TIPS-teamet og TIPS Ung på Søndre Oslo DPS. Ved spørsmål om psykose er det viktig at man får riktig hjelp raskt, og som regel er det behov for spesialister hvis det er snakk om psykose. TIPS-tjenesten tilbyr direkte hjelp uten henvisning, der spesialister kan være med å vurdere hva som bør gjøres.

- Det var naturlig og viktig at fagpersoner fra TIPS-tjenesten i Oslo universitetssykehus var med på denne samlingen, sier Barrett.

- Som kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose kan vi være med å formidle kunnskap om psykose, om viktigheten av tidlig oppdagelse, og hva man som hjelper bør være oppmerksom på ved tidlige tegn til psykose. En møteplass som Ung Arena vil sannsynligvis kunne bidra til å hjelpe flere unge som strever, dersom de har litt kunnskap om psykose og hva som kan være tidlige tegn på psykose. Ikke minst er det viktig at Ung Arena blir kjent med det tilbudet som faktisk finnes i spesialisthelsetjenesten, både for de under og over 18 år, påpeker Barrett.

Det var godt oppmøte på denne temakvelden, og Ung Arena var selv svært fornøyd med at både ansatte og frivillige var interessert i å lære og å bli kjent.

Fant du det du lette etter?