Spørreundersøkelse om koronautbruddet for personer med psykoselidelse eller bipolar lidelse

Hvordan har du hatt det under koronautbruddet? Er det noe helsevesenet kunne gjort annerledes eller bedre for å hjelpe deg den siste tiden? Bli med på en spørreundersøkelse om dette.

COPE psykose-bipolar: En spørreundersøklese

Hvorfor en spørreundersøkelse?
Vi vet ikke så mye om hvordan personer med psykoselidelse eller bipolar lidelse har det under store pandemier. Dette ønsker vi å lære mer om, slik at helsevesenet kan hjelpe på best mulig måte nå under koronautbruddet og hvis det kommer lignende situasjoner. Vi håper derfor at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.

Om spørreundersøkelsen
Alle med psykose- eller bipolar lidelse kan bli med. Det er selvfølgelig frivillig å delta. Spørreundersøkelsen tar 10 - 15 minutter og inneholder spørsmål om hvordan koronautbruddet har påvirket hverdag, psykisk helse og behandling. Alle svarer anonymt, slik at det ikke er mulig å vite hvem som har svart.

Hvordan delta?
Hvis du har lyst til å delta i spørreundersøkelsen, klikker du på lenken under

Lenke til spørreundersøkelsen COPE psykose-bipolar 

Hvis du kjenner andre med psykoselidelse eller bipolar lidelse, send dem gjerne lenken.

Poster med informasjon

COPE psykose - bipolar_Poster.pdf

Om oss
Undersøkelsen er laget av oss ved Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS Sør-Øst) ved Oslo universitetssykehus, i samarbeid med NORMENT ved Universitetet i Oslo, og TIPS- Stavanger, Stavanger universitetssjukehus.

Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte prosjektleder Kristin Lie Romm på e-post: tipsso@ous-hf.no.

Fant du det du lette etter?