Spørreundersøkelse om koronautbruddet for personer med psykoselidelse eller bipolar lidelse

Våren 2020 ble annerledes enn forventet. I spørreundersøkelsen COPE psykose-bipolar har vi spurt om hvordan personer med psykose- eller bipolar lidelse har hatt det under koronautbruddet, og om det er noe helsevesenet kunne gjort annerledes eller bedre for å hjelpe i denne tiden. Undersøkelsen er nå avsluttet, og det er ventet at resultatene publiseres i løpet av høsten 2020.

COPE psykose-bipolar: En spørreundersøklese

Hvorfor en spørreundersøkelse?
Vi vet ikke så mye om hvordan personer med psykoselidelse eller bipolar lidelse har det under store pandemier. Dette ønsker vi å lære mer om, slik at helsevesenet kan hjelpe på best mulig måte nå under koronautbruddet og hvis det kommer lignende situasjoner. Vi håper derfor at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.

Om spørreundersøkelsen
Alle med psykose- eller bipolar lidelse kan bli med. Det er selvfølgelig frivillig å delta. Spørreundersøkelsen tar 10 - 15 minutter og inneholder spørsmål om hvordan koronautbruddet har påvirket hverdag, psykisk helse og behandling. Alle svarer anonymt, slik at det ikke er mulig å vite hvem som har svart.

Hvordan delta?
Undersøkelsen ble avsluttet 5. juli 2020.
Resultater av undersøkelsen vil bli publisert i løpet av høsten 2020.

Takk til alle dere som bidro med å svare!

Om oss
Undersøkelsen er laget av oss ved Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS Sør-Øst) ved Oslo universitetssykehus, i samarbeid med NORMENT ved Universitetet i Oslo, og TIPS- Stavanger, Stavanger universitetssjukehus.

Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte prosjektleder Kristin Lie Romm på e-post: tipsso@ous-hf.no.

Fant du det du lette etter?