HELSENORGE
Samler klinikken for oppdatering om psykosebehandling

TIP Telemark

TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikk i Telemark inviterte klinikken til samling for faglig oppdatering om psykose og behandling. Nærmere hundre fagfolk var tilstede.

TIP Telemark
Fra venstre; Renate Kolstad, overlege TIP Telemark, Jan Olav Johannessen, TIPS Stavanger, Sofie Ragnhild Aminoff, TIPS Sør-Øst, Erlend Mork, TIPS Sør-Øst, Ingerid Sauar, teamleder TIP Telemark, Jan Widen, psykolog TIP Telemark. Foto: TIPS Sør-Øst

​TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikk ved Sykehuset Telemark samlet for andre år på rad klinikken til en dag med faglig påfyll innen psykosebehandling.

Teamleder og TIPS Sør-Øst konsulent Ingerd Sauar, ønsket velkommen og presenterte seg og sitt team som har ansvar for tidlig behandling av psykosepasienter i klinikken. TIP utreder og behandler personer i alderen 15 - 30 år som har en nyoppstått psykose. Pasientene kommer fra hele Telemark.

TIP holder til i Porsgrunn, men jobber også ambulant. De samarbeider tett med andre seksjoner og har lav terskel for å ta i mot telefoner for drøfting av saker. Det hyppige samarbeidet med DPS Psykose består av ukentlige, felles behandlingsmøter og de samarbeider også om utredning og behandling av inneliggende pasienter. De har også regelmessige møter med Jobbmestrende oppfølging (NAV).

For å vedlikeholde oppmerksomhet og kompetanse om psykose og tidlig behandling, har TIP tatt ansvar for å arrangere årlige fagseminarer for klinikken. I år var Jan Olav Johannessen invitert, der han snakket om moderne psykoseforståelse. Han mener vi nå må forstå psykose som en stresslidelse og ikke en hjernelidelse.

Foredraget baserer seg på et innlegg på ISPS webinaret i februar 2021, som også kan ses i opptak

Det neste faglige innlegget ble formidlet av psykologspesialist og forsker Sofie Ragnhild Aminoff ved TIPS Sør-Øst. Hun snakket om affektlabilitet på tvers av diagnoser med vekt på risikofatorer og differensialdiagnostikk. Erlend Mork, også psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst, fulgte opp med et innlegg om psykose, emosjonsreguleringssvikt og selvdestruktivitet.

Seminaret ble avsluttet med en panlesamtale ledet av psykolog Jan Widen fra TIP. Engasjementet var høyt og det ble en interessant og spennende utveksling mellom deltakerne.

Fagsjef Thordur Sigmundsson oppsummerte seminaret, og minnet om at vi må huske at diagnoser alltid er ferskvare, og at det vi behandler er mennesker - ikke diagnoseer. For å få til dette på en god måte, må vi ta på oss pasientenes briller.

Sigmundsson takket for dagen og ønsket på gjensyn til TIP seminar 2022.

 

 

Fant du det du lette etter?