HELSENORGE
nasjonal tips konferanse for behandlere i psykosefeltet

Kobla på det sosiale livet

TIPS Sør-Øst ønsker velkommen til klinikknær, nasjonal konferanse for alle behandlere i psykosefeltet på Litteraturhuset i Oslo 7. desember. Årets konferanse vil handle om hva vi kan gjøre for å hjelpe pasientene våre tilbake til det sosiale livet - den viktigste arenaen for bedring. 

pixabay.com

Tid: 7. desember kl 0930 - 1545
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandssalen
Pris: 1000 kroner ved påmelding før 1. oktober. Etter 1. oktober: 1300 kroner.
Det serveres kaffe, te og enkel lunsj.
Påmelding: HER

Velkommen til en dag som vil by på et rikholdig program med gode, faglige og praktiske tips for den kliniske hverdagen. ​Benytt anledningen til å møte fagfolk som deler erfaringer og interesse for psykosefeltet på tvers av landet.

Pro​gram

09:30 – 10:00   Kaffe og registrering

10:00 – 10:10  Velkommen! ved arbeidsgruppen
10:10 – 10:55   Jone Bjørnestad , professor i psykologi ved Stavanger Universitetssjukehus: «With a little help from my friends – recovery from psychosis - Hvor viktig er venner i en bedringsprosess?»

10:55 – 11:10   PAUSE

11:10 – 11:40  Tone Behncke, pårørende og gründer,  driver et sosialt og ideelt selskap: EndringsTeam AS: «Tettere oppfølging, relasjonsbygging, sosialisering og koordinering»​

11:40 – 12:10   Kristin Hatløy, faglig leder Familiepoliklinikken/TIPS og Anja Hellstrand, Familiepoliklinikken/TIPS«Hvordan kan familiesamarbeid bidra til økt sosialisering og deltakelse»

12:10 – 13:00  LUNSJ

13:00 – 13:30  Hilde Kristin Aam Zabo & Kristine Gjermundsen, prosjektledere, Sykehuset Innlandet/ TIPS Sør-Øst: «Psykosekompetanse.no En ny digital læringsarena for klinikere»
13:30  – 1400  Kari Marthinsen, Spesialrådgiver ADM Sykehuset i Vestfold HF / prosjektleder Ung Arna+ Vestfold: «UNG ARENA + VESTFOLD - en modell for integrerte helsetjenester til ungdom?»

14:00 – 14:15  PAUSE

14:15 – 14:45 Oddgeir Synnes, professor, underviser og veileder innen narrativ medisin og helsefaglig humaniora ved VID vitenskapelig høgskole: «Kreativ skriving»
14:45 – 15:15 June Ullevoldsæter Lystad, forsker/prosjektleder ved Seksjon for behandlingsforskning & Seksjon for tidlig psykosebehandling ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus (OUS): «RecoVRy – bruk av Virtual Reality i psykosebehandling»

15:15 – 15:45 Panelsamtale med foredragsholderne og innspill fra salen. Vi spør: «Hva er de viktigste neste skrittene for å bidra til sosial kobling til livet?» Diskusjonen ledes av Carmen Simonsen og Erlend Mork, begge psykologspesialister og forskere ved TIPS Sør-Øst.​Fant du det du lette etter?