- Det at vi er et lavterskeltilbud er helt nødvendig for tidlig oppdagelse av psykose

TIPS Sanderud ved Sykehuset Innlandet har vært i drift i 20 år. TIPS konsulent Hilde Kristin Szabo intervjuet i den forbindelse enhetsleder Marianne Fosstveit. Hun har vært enhetsleder ved TIPS Sanderud de siste ti årene, og har jobbet som fagperson i TIPS miljøet siden oppstart.

Foran fra venstre: Kirsti Stavø, Kristine Finset Lund, Rita Halvorsen, Jorun Østbu Tøraasen, Edvard F. Pettersen, Eldri Kjørren, Oddbjørg Rognli. Bak: Thomas Elverhøy, Marianne H. Fosstveit, Tor Anders Andersen, Jørgen Brabrand, Birgit Kristin Helgheim

Man kan jo spørre seg hva det er som gjør at du har blitt værende i samme fagfelt, altså i tidlig intervensjonsfeltet, over så mange år?
- Det er fordi det er et veldig spennende fagfelt å jobbe i, med mange gode kollegaer. Da jeg startet å jobbe i psykiatrien for over tretti år siden møtte jeg mange veldig syke mennesker som hadde vært syke nesten hele livet sitt. Derfor opplevde jeg TIPS sitt fokus på å arbeide med å komme tidlig til, for å forhindre at mennesker skulle bli så syke, som veldig meningsfullt. Det er nok noe av grunnen til at jeg har blitt.

Du snakker om å komme tidlig til, det å ha et lavterskeltilbud som TIPS er, men samtidig være i spesialisthelsetjenesten. Hva tenker du om å være et lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten?
- Det at vi er et lavterskeltilbud er helt nødvendig. Skal vi komme tidlig til, oppdage psykose tidlig, må det være lett å få tak i oss. At vi ligger på spesialistnivået handler om at vi er spesialiserte i det vi gjør, at vi forstår godt det vi ser og vi har oppdatert og riktig behandling å tilby. Vi må også kunne veilede de andre rundt oss som kommunene, DPS og BUP, og alle de vi samarbeider med. At vi er en spesialisert tjeneste er også veldig viktig for pasientene vi gir tilbud til.

I løpet av disse tjue årene; har det skjedd noen utvikling eller endring  i forhold til utredningstilbudet eller behandlingstilbudet til de pasientene og pårørende som mottar hjelp?
- Ja, det med pårørende arbeid og tilbud til dem har det blitt mer og mer fokus på gjennom disse årene. Dette er en av bærebjelkene i tilbudet til de med førstegangspsykose. Vi ser også at pasientene som henvises oss er yngre og yngre  og det betyr vel at vi kommer tidligere til? Medisinene på markedet i dag har også endret seg, men også det øvrige behandlingstilbudet, for eksempel i forhold til kognitiv terapi, musikkterapi og kunstterapi. Det er stadig endringer i dette fagfeltet.

Hvis du kan se for deg tilbudet i framtiden, tar en titt inn i krystallkula; hvordan ser du for deg at tilbudet er da?
- Da håper jeg vi har mulighet til å være enda mer tilstede der ute, der pasientene bor, for både å følge opp og legge til rettet tilbudet lokalt. Jeg håper også at kommunene, BUP og DPS  - de som skal følge opp pasientene - får de ressursene de trenger, sånn at de unge kan få tilbudet sitt der de bor, og ikke må reise langt unna hjemstedet sitt.

TIPS Sør-Øst gratulerer TIPS Sanderud med 20 års jubileet, og ønsker lykke til videre med det flotte arbeidet som utføres

Fant du det du lette etter?