HELSENORGE
Råd og støtte til organisering og drift av TIPS -tjenester

TIPS -tjenester (under arbeid)

Hva er tidlig intervensjon?
Tidlig intervensjon er et samlebegrep for tiltak som skal sørge for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av personer som er i tidlige stadier av en psykisk lidelse, eller som har økt risiko for psykisk lidelse. Tidlig intervensjonstiltak skal sørge for at det blir færrest mulig behandlingsforsinkelser.

En viktig målsetting er å gjøre muligheten for tilfriskning så gode som mulig.

​WHAT IT TAKES TO WORK IN EARLY INTERVENTION PROGRAMS...

"You need someone who is a good communicator and at ease in relationships, with relaxed, easy-going style and a sense of humour who holds an optimistic, hopeful outlook. It it important to come from a value base that respects individuals and their families and culture, and sees people as people struggling to come to terms with the impact of a psychosis."

Dr. Jo Smith, Rethink Joint National Early Intervention Programme Lead, UK

​TIPS arbeid: Kunnskapsgrunnlaget​Organisering og implementering av tjenestene​Tidlig oppdagelse: Hvordan legge til rette ​Ressurser
​Hvorfor TIPS tjenester - hva sier forskningen​Hvordan komme i gang med arbeidet?
Forankring i ledelse og klinisk virksomhet.
​Gode tidlig intervensjonstiltak for psykoselidelse:
Her er noen viktige faktorer for å lykkes:

TIPS ​Videoteket
Talking heads:
recovery, screening, allianse, familiearbeid, utredning, osv.

TIPS - arbeideres erfaring med TIPS tjenester (ulike modeller og områder)

Unge personers erfaring med TIPS tjenester

Pårørendes erfaringer med TIPS tjenenster

​Hva sier retningslinjene?

​Hvilken organisering passer best for oss?

  • Hvor i klinikken er TIPS tjenesten organisert?
  • Hvordan er opptaksområdet?
  • Hvilke ressurser har vi?

​Planlegge informasjonskampanjer for tidlig oppdagelse​.

  • Hvem gjør hva når?
  • Hvordan nå ulike målgrupper med ulike budskap?
  • Hvem kan man spille på lag med?

​Faktaark:

Tilbakefall ved psykose - hvordan forhindre?

Tidlig intervensjon ved psykose; både oppdagelse og behandling

Differensialdiagnostiske problemstillinger. Hvordan best løse dette?

Psykose og suicidalitet

​Presentasjon med gjennomgang av grunnlaget for etablering av  TIPS tjenester (pptx)

​Skal vi ha eget TIPS telefonnummer?

Oppdagelsesteam, behandlingsteam eller begge deler?

​Informasjonskampanjer og sosiale medier. Råd og tips.

Ofte stile spørsmål og noen råd og svar:

  • Når pasienten ikke vil i behandlig?
  • Rus eller psykose?

Flere problemstillinger

Hva er pasientenes behov i en TIPS tjeneste? Faktorer som bidrar til pasienters engasjement i egen behandling.
(Nylig publisert artikkel)
​Implementering og hvorfor kunnskap om implementering er nyttig for organisering og drift at TIPS tjenester

Utredning - hva og når?

​Gap-undersøkelser - forbedring av klinisk praksis i tråd med retningslinjer og pakkeforløp
​Sammenhengen mellom informasjonsarbeid og hjelpsøking for psykosesymptomer​Vedlikehold av tjenesten og kompetanse​Pårørende - en viktig ressurs
Kurs: psykoedukativ familiearbeid
Kurs: Bli REACT -NOR veileder

​Informasjonsmateriell til bruk i kampanjer

Informasjon til helsesykepleiere, lærere og rådgivere

Familiesamarbeid - en ressurs i TIPS tjenesten​Økonomiske dillemma man støter på ved drift av TIPS tjenester​e-læringskurs
​​​Forskningsbank
Utvalgte og sentrale forskningsartikler for TIPS arbeid
​Samarbeid med andre instanser​Verktøy for​ evaluering av TIPS tjenenster. Mål og resultater.

Fant du det du lette etter?