HELSENORGE
TIPS Sør-Øst ble tildelt utdanningspris for 2021

- Inspirerende at vi får pris for dette arbeidet

Tradisjonen tro, pandemie eller ikke, deler Oslo universitetssykehus hvert år ut tre utdanningspriser til miljøer som utmerker seg i sin iver og vilje til å få gjennomført gode utdanningstiltak. TIPS Sør-Øst vant en av prisene i år.

Alle i TIPS Sør-Øst foran Gaustad Sykehus

«Det var egentlig hell i uhell. Vi hadde allerede begynt med digitaliseringen fordi vi har for få hoder og skal dekke en bred region. Så kom pandemien, og da hadde vi allerede en plan.»

- Vi er jo en tjeneste for tjenestene. Vårt mandat er å bidra til kunnskap og kompetanse om tidlig oppdagelse og behandling ved psykose for hele Helse Sør-Øst.  Derfor har de digitale mulighetene gjort at vi kan nå flere med den samme kunnskapen, uavhengig av om du er fagperson i Oslo eller på Tynset, forteller Kristin Lie Romm, forsker og seksjonsleder for TIPS Sør-Øst regionalt kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose.

Under pandemien har all undervisning blitt lagt om til digitale løsninger. Ett eksempel er den digitale verktøykassen som ligger på nettsiden www.reacttoolkit.no. Ved bruk av dette verktøyet kan pårørende og behandlere jobbe sammen for å løse konkrete utfordringer pårørende til personer med psykose står i. Nå har snart hundre behandlere fått opplæring i å bli veiledere i dette verktøyet, og all undervisning og veiledning gis digitalt.  Du kan lese mer om dette her.

Kristin understreker viktigheten av å jobbe med slike ting som et team.

- Dette er ikke noe du kan sette bort til en administrativ ressurs eller fagperson alene. Det krever teknisk tilrettelegging, oppfølging og støtte for at kvaliteten for både kursholdere og kursdeltakere skal bli så god som mulig.

I tillegg til digitale verktøy satser Kristin og hennes medarbeidere på god implementering av nye metoder gjennom såkalte «train the trainer»- kurs, der fagressurser på hvert sted får opplæring og veiledning for å kunne ta ansvar for opplæring i eget helseforetak videre.

«Det er kjempeviktig å jobbe strukturert med kompetansebygging. Det er turnover hele tiden. Du blir aldri ferdig. Derfor er det viktig med god kunnskap om implementeringsarbeid og om hva som virker.»


TIPS Sør-Øst er en del av Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Der satses det nå på forskning der man studerer effekten av slike måter å jobbe på.

- Dette er noe jeg brenner spesielt for og som jeg alltid prøver å fremheve, kanskje fordi jeg opplever at det er et område av forskningen som har en tendens til å bli oversett. Har det vi driver med effekt? Hvor fornøyde er behandlerne og pasientene med jobben vi gjør? Implementerings- og følgeforskning har en tendens til å falle mellom to stoler og ikke bli like verdsatt i våre helsetjenester. Men dette er viktig forskning dersom vi skal greie å bygge en kultur for endring og god implementering av evidensbasert kunnskap, forteller Romm.

«Vi lager undervisningsopplegg basert på «best practice». Pasientene får høyt kvalifiserte behandlere og behandlere får den faglige tryggheten. Hele veien prøver vi oss frem, tar inn tilbakemeldinger, lytter til dem og justerer underveis. Dette gjelder all undervisning vi gir. Slik forbedrer vi stadig arbeidet vårt »

TIPS Sør-Øst Har fått utdanningspris fordi vi vektlegger opplæring og implementering av forskningsbasert kunnskap og viser en helhetlig og innovativ tilnærming til behandling av psykisk helse og avhengighet.

Fant du det du lette etter?