Helsenorge

INKO 2018 - Stor, nordisk konferanse om inkluderingskompetanse

June Ullevoldsæter Lystad og Erik Falkum, begge forskere ved Seksjon for behandlingsforskning, skal bidra på konferansen "Inkluderingskompetanse"/"Supported Employment i Norden - forskning, politikk og praksis" 8.-9. oktober 2018.

INKO2018 byr på både plenumssesjoner og parallelle fagseminarer hvor deltakerne får mulighet til å gå i dybden på spennende faglige temaer og utfordringer knyttet til Supported Employment (SE), som blir konferansens røde tråd. Erik Falkum, kst. Avdelingsleder i Forsknings- og utviklingsavdelingen vil holde et innlegg om oppfølging for mestring i jobb - arbeid, identitet og livskvalitet ved alvorlig psykisk lidelse.June Ullevoldsæter Lystad, psykolog og PhD,  vil lede seminaret "Arbeid og psykiske lidelser". Seminaret handler om hva som kan styrke innsatser i Supported Employment for at mennesker med psykiske lidelser skal komme i jobb og stå i jobb, med særlig oppmerksomhet på arbeidstakers og arbeidsgivers behov for støtte, tilrettelegging og oppfølging. Med eksempler fra Fontenehus jobbstøtte/overgangsarbeid, Individual Placement and Support (IPS), Jobbmestrende oppfølging (JMO) og «recovery based integrated psychiatric treatment models», vil seminaret belyse betydningen av samarbeid mellom tjenester og erfaringer med ulike metoder og modeller for arbeidsinkludering. Det blir faglige innlegg av blant andre Annika Lexèn (Lund Universitet, Sverige) og bidrag fra Forumteatergruppa fra Fontenehuset Asker.

Les mer om arrangementet her: https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/73868

Fant du det du lette etter?