Ny artikkel om depresjonsbehandling hos ungdom

Hva opplever ungdom som hjelpsomt i terapi? Mange ungdommer opplever å få alvorlig depresjon, og det er viktig å kunne tilby relevant og god hjelp til ungdommer som opplever dette. Depresjon påvirker livskvalitet i stor grad, og mange opplever at depresjon går hardt ut over skolegang og studier, og svekker relasjonen til familie og venner. Mange får imidlertid  god hjelp av samtalebehandling. Men hva er det som hjelper ved denne behandlingsformen?  Det er behov for mer kunnskap om hva ungdommer selv opplever som hjelpsomt i samtalebehandling.

Ni ungdommer, 16-18 år, ble derfor intervjuet om behandlingen de mottok som del av FEST-IT studien ved Universitetet i Oslo, ledet av professor Randi Ulberg. Hjelp med å akseptere seg selv og anerkjenne egne behov, åpne seg og få snakket om det som er vanskelig, oppleve støtte og oppmuntring fra terapeuten var blant flere faktorer ungdommene understreket som viktig. Spesielt ble hjelp med konkrete utfordringer i hverdagen og å få råd og tips til hva de kan si og gjøre i ulike situasjoner verdsatt.

André Løvgren ved seksjon for behandlingsforskning (SEB) er førsteforfatter på artikkelen som ble publisert online mars 2019 i BMC Psychiatry.

Link til artikkelen: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2080-0

Fant du det du lette etter?