Ny stipendiatstilling ledig ved seksjon for behandlingsforskning

Har du gjennomført profesjonsstudiet eller mastergrad innen medisin eller psykologi og kan tenke deg å jobbe med å utvikle et diagnostisk instrument, som kan gjøre en stor forskjell for pasienter med personlighetsproblematikk?

Vi har nå en ledig stilling som stipendiat ved Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Stillingen er knyttet til NFR-prosjektet Supporting specialized psychiatric care in remote areas: A computer adaptive diagnostic interview for personality pathology (<>) med arbeidssted ved Oslo universitetssykehus.

Formålet med CAT-PD-prosjektet er å utvikle et adaptivt instrument for å kartlegge personlighetsforstyrrelser. De instrumentene vi har tilgjengelig i dag er relativt lange og tungvinte, særlig for klinikere som ikke bruker dem til daglig (for eksempel i distriktene). Det nye instrumentet som vi skal utvikle skal basere seg på prinsipper fra <>. Det betyr at instrumentet er styrt av en algoritme og tilpasses " real-time ", slik at det bare stilles spørsmål som er relevante og bidrar med viktig informasjon, som trengs for å kunne stille diagnosen. Det vil resultere i et instrument som ikke er lenger enn nødvendig, men samtidig heller ikke er for kort.
Det nye instrumentet skal være enklere å bruke enn de semi-strukturerte intervjuene som er i bruk for tiden. Dette skal gjøre det lettere å kartlegge personlighetsforstyrrelser for nettopp de klinikerne, som ikke har mye erfaring med denne diagnosen fra før. Det er viktig fordi personlighetsforstyrrelser fortsatt underdiagnostiseres.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektleder Muirne Paap, epost muirne@nxdomain.nl. Intervjuene vil holdes i uke 13.

Søknaden skal inneholde
Søknadsbrev (inkludert motivasjon for stillingen)
CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
Kopier av vitnemål (inkl. karakterutskrift) og eventuelle attester
Fullstendig publikasjonsliste
Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Kun søkere via Webcruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

Hovedfokuset med stipendiatprosjektet skal være utvikling av instrumentet, det vil si identifisere hovedtemaer som skal dekkes, og formulere selve spørsmålene. Stipendiaten skal også utvikle en skisse for en skåringsmodul, som vil kunne anvendes for å generere en skårrapport. Selve programvaren skal utvikles av en programmerer. Det forventes at stipendiaten skal være involvert i å gjennomføre intervju med helsepersonell, forskere og pasienter for å evaluere bruk av det nye instrumentet.

Noe reisevirksomhet må påregnes, på grunn av samarbeid med Helse Nord-Trøndelag.

Kvalifikasjoner

 • Cand. med eller cand. psychol. eller annen relevant mastergrad
 • Klinisk erfaring innen psykiatri og kjennskap til strukturerte psykiatrisk intervjuer vil være fordel
 • Noe forskningserfaring er ønskelig
 • Erfaring med utredning av pasienter er en fordel
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Målrettet
 • Selvgående og ansvarsfull
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Et spennende arbeids- og fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon

Sissel Stæhr Nilsen, Rådgiver - adm, 22029189

Arbeidssted

Sognsvannsveien 21
0372 Oslo

Søk på stillingen: Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver :Oslo universitetssykehus HF

Referansenr.:4019746191
Stillingsprosent: 100%
Startdato: 01.07.2019
Sluttdato: 30.06.2022
Søknadsfrist: 25.02.2019

Fant du det du lette etter?