Undersøker brukererfaringer i overgangen fra BUP til voksenbehandling i prosjektet «Mind the Gap»

Veronica Lockertsen, stipendiat i Seksjon for behandlingsforskning, skal i prosjektet «Mind the gap» undersøke hvilke erfaringer brukere med anoreksi, pårørende og behandlere har med overganger fra barne-og ungdomsbehandling til voksenbehandling.

​Prosjektet har fått midler fra Extrastiftelsen og foregår i samarbeid med brukerorganisasjonen ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser).

ROS sier dette om prosjektet: Som brukerorganisasjon er det svært viktig for oss å få kartlagt de utfordringer våre brukere og pårørende møter på i behandlingsapparatet. ROS er kjent med at det er store utfordringer i overgangen fra BUP til VOP og mener derfor denne studien er av stor betydning.

Doktorgradsstudiet til Lockertsen er en kvalitativ studie hvor brukermedvirkning er sentral i hele forskningsprosessen. Idé og utforming av prosjektet er utviklet av en pårørende til ei med erfaring fra spiseforstyrrelser, som i en årrekke har hatt pårørendegrupper for ROS. Studien er dermed utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom bruker og forsker.

Resultater fra «Mind the gap» kan bidra til økt kunnskap om hvilke erfaringer brukere, pårørende og behandlere har med overgangen, og være utgangspunkt for videre praksis nær forskning. Studien vil også gi kunnskap om et forskningssamarbeid som er likeverdig mellom bruker og forsker.

Fant du det du lette etter?