Variert og interessant forskningsdag

60 deltakere fra ulike deler av Klinikk psykisk helse og avhengighet var samlet da Forsknings- og utviklingsavdelingen inviterte til forskningsdag i Tårnbygget på Gaustad torsdag 14. juni. 

​Programmet var bredt og variert med innlegg fra representanter fra avdelingens seksjoner.

Hensikten med forskningsdagen er å skape en felles møtearena i klinikken for utveksling av kunnskap og erfaringer.

Det er mye interessant og variert forskning som foregår i klinikken. Overlege og stipendiat Erik Ganesh Søegaard la blant annet frem foreløpige funn fra SHOT-studien (Study of Health Outcome after Trauma). I studien sammenligner de personer som har vært utsatt for enkeltstående og langvarige traumer, og hvordan traumene påvirker kroppen. Blant de inkluderte deltakerne til nå er det blitt funnet uoppdagede fysiske sykdommer hos alle. Mange har hatt mindre alvorlige sykdommer slik som vitaminmangler eller stoffskifteproblemer, men flere har også hatt mer alvorlige fysiske sykdommer som ikke tidligere har vært oppdaget.

bilde av Erik Ganesh Søegaard og Nils Eiel Steen
F.v: Erik Ganesh Søegaard her sammen med Nils Eiel Steen, overlege og førsteamanuensis ved NORMENT, OUS/UiO (og i arrangementskomiteen)

Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist/PhD TIPS Sør-øst, la fram kunnskap om forstyrret søvn ved psykoselidelser. Trine Vik Lagerberg, seksjonsleder ved NORMENT, snakket om innovasjon i psykisk helsevern sammen med Christine Bull Bringager, seksjonsleder ved Nydalen DPS.

Blant pasienter med førstegangspsykose rangeres det å ha arbeid som det viktigste livsmålet. June Ullevoldsæter Lystad, psykolog/PhD ved Seksjon for behandlingsforskning, holdt et foredrag om viktigheten av jobb og jobbtrening ved tidlig psykose, og hvordan ulike modeller kan kombineres for å øke sannsynligheten for at flere personer med tidlig psykoselidelse kan komme i arbeid og bli værende i arbeid.

bilde av: Elizabeth Ann Barrett, Trine Vik Lagerberg og June Ullevoldsæter Lystad

Fra venstre: Elizabeth Ann Barrett, Trine Vik Lagerberg og June Ullevoldsæter Lystad

Klinikkleder Marit Bjartveit m.m
Klinikkleder Marit Bjartveit var også til stede. Her avbildet med (fra venstre) Erik Falkum kst. avdelingsleder for Forsknings- og utviklingsavdelingen, Nils Eiel Steen overlege og førsteamanuensis ved NORMENT, OUS/UiO og Benjamin Hummelen, kst. seksjonsleder ved Seksjon for behandlingsforskning

I pausene var det satt av tid til postervandring og diskusjoner knyttet til problemstillinger og forskningsspørsmål.

Benjamin Hummelen fra arrangementskomiteen var godt fornøyd med arrangementet:

- Det har vært en interessant og lærerik dag! Det er mye god og klinisk relevant forskning  som foregår rundt om i Klinikk for psykisk helse og avhengighet,  det er fint å få løftet fram! Det har vært veldig bra å møtes i en faglig setting og kunne bli bedre kjent også på tvers av seksjoner, avdelinger og fagområder. 

Fant du det du lette etter?