Helsenorge

Artikkel om screening av ADHD hos førskolebarn

ADHD rammer omtrent 5% av skolebarn, og har store konsekvenser for den enkelte. Tidlig intervensjon kan bedre prognosen. Derfor er det viktig å ha gode screeninginstrumenter.

​I en artikkel ble det undersøkt nytten av at foreldre og lærere fylte ut et screeningskjema ved alder tre år. Foreldres svar skilte ganske tydelig mellom barn med og uten ADHD, og signifikant bedre enn førskolelærernes svar. Dette arbeidet kan gi et bedre grunnlag for vurdering av screeningssvar ved utredning av ADHD i førskolealder.

Kristin Øvergaard, forsker ved seksjon forskning barn og ungdom (BUP), er førsteforfatter på artikkelen i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry som ble publisert online i april 2018.

Artikkelen har open access, og kan leses her:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29859558Fant du det du lette etter?